Spennende lederstilling i Kristiansand

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

De aller fleste overholder forpliktelsene sine overfor Skatteetaten, men ikke alle. Vi søker etter underdirektør til én av våre 18 enheter, fordelt på to seksjoner, i avdeling Skattekriminalitet.
 
Avdelingen har som én av sine hovedoppgaver å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Underdirektørens enhet skal bidra til at sentrale trusselaktører får sin kapasitet betydelig redusert, sikre at utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og plikter, samt påvirke oppdragsgivere og forbrukere til å velge bort kriminelle aktører. Underdirektør deltar i ledelsen av a-krimsenteret i Kristiansand.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste
  pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1060), fra kr 680 000 - kr 830 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen jus, revisjon/siv.øk.,
  samfunnsøkonom eller lignende
 •  fordel med erfaring med skatt og avgift

Personlige egenskaper

 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammevilkår
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområdet
 • evner å skape engasjement og har gjennomføringsevne
 • evner å tenke helhetlig og strategisk
 • er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov

 • noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.10.2019

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Kjøita 42
4630 Kristiansand

Kontaktperson:
Kristi Totland Skaar
Tlf: 976 05 463

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler