Spennende lederstilling i Stavanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Avdeling skatt og avgift i Divisjon innkreving søker en dyktig, engasjert og utviklingsorientert underdirektør til å lede innfordringsgruppen statlig skatteoppkreving ved skattekontoret i Stavanger.

Innfordringsgruppen er per i dag er organisert i to team. Det ene teamet har ansvaret for førstelinjetjenesten for henvendelser fra utenlandske skyldnere knyttet til statlig skatteoppkreving for Sokkel/Utland, Svalbard og Kildeskatt pensjon. Det andre teamet har ansvar for all innfordringsarbeid knyttet til artistskatt, svalbardskatt, kildeskatt, skattekrav mot skyldnere som ikke har varig tilknytning til riket og skattekrav mot sjømenn bosatt i utlandet.

Gruppen ivaretar også divisjonens stedlige oppgaver ved skattekontoret i Stavanger, noe som blant annet innebærer å stille med prosessfullmektig i saker for tingretten ved konkursbehandling. 

Som underdirektør vil du være en del av ledergruppen til seksjon 3 i avdeling skatt og avgift. Seksjon 3 består av fire grupper, der to grupper er lokalisert i Stavanger og to grupper er lokalisert i Bergen. Seksjonens leder har arbeidsted ved skattekontoret i Bergen. 

Vi søker en godt kvalifisert underdirektør som kan bidra til en positiv videreutvikling av gruppen, seksjonen og avdelingens oppgaveløsning.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker, utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse underdirektør (kode 1059), fra kr 600 000,- til kr 770 000,-  avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på bachelornivå eller høyere innen ledelse, jus eller økonomi/revisjon. Utenlands utdannelse må være godkjent av NOKUT
 • bør ha relevant ledererfaring
 • ønskelig med erfaring fra personalledelse av større medarbeidergrupper
 • fordel med erfaring fra endringsledelse
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • arbeider selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og fleksibel
 • en trygg og tydelig personal leder som viser retning og skaper resultat 
 • tett på dine medarbeidere og flink til å motivere og skape engasjement  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.10.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Frode Steindal
Tlf: 55 57 84 45

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler