Spennende stabsstilling ledig i et utviklingsfokusert og sentralt miljø i Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Du kommer til å jobbe tett med ledelsen og få mulighet til å være med å utvikle en stor og viktig etat. Du får en nøkkelposisjon i den daglige driften av divisjonen ved å tilrettelegge arbeidet for ledelsen slik at den og divisjonen kan arbeide mer effektivt. Du får ansvar for mange av divisjonens leveranser. Du må derfor sette deg inn i divisjonenes ansvarsområder og ta et selvstendig ansvar for innholdet i leveransene.

Divisjonsdirektøren trenger å styrke staben med en handlekraftig og engasjert medarbeider som skal støtte divisjonens ledelse med adminstrasjon, divisjonsinternt utviklingsarbeid, og samordning av aktiviteter.   

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.             

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den
elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå. God relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet om høyere utdanning.
 • erfaring fra oppgaver innen stillingens ansvarsområder
 • erfaring med støtte til toppledere i en stor organisasjon, helst, offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • høy arbeidskapasitet for å kunne bistå både med adminstrative driftsoppgaver og utviklingsoppgaver
 • evne til å ta initiativ og yte service

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.07.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon Utvikling, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Thor Mella
thor.mella@skatteetaten.no
Tlf: 40405183

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler