Spennende stilling for økonom/revisor i Bergen

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er en landsdekkende enhet direkte underlagt Skattedirektoratet. Kontoret har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter særskatteregimene kraft, rederi, utenlandske selskap med deltakerfastsetting og norskkontrollerte selskaper i lavskatteland. Kontoret har ansvar for inngåelse av gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA). Vi har ca. 130 medarbeidere fordelt på Moss, Sandvika og Bergen.

Spennende stilling for økonom/revisor i Bergen

Til kontoret i Bergen søker vi etter en erfaren økonom/revisor med sterke analytiske evner. Som økonom ved SFS vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Du vil få arbeide med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett samt merverdiavgift. Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot våre konsern. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer og slik få god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle og prinsipielle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
faglig utvikling og gode muligheter for kompetanseheving
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som spesialrevisor (kode 1224), fra kr 500 000 til 800 000, som rådgiver (kode1434), fra kr 500 000 til kr 600 000, eller som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 520 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

utdanning på masternivå innen økonomi, finans, regnskap og revisjon mv. Lang og relevant praksis kan kompensere for kravet til utdanning
erfaring fra arbeid med skatte- og/eller avgiftsmessige problemstillinger
erfaring med utarbeidelse eller analyse av regnskap og skatteoppgaver m.m. samt forståelse av sammenhengen mellom regnskap og skatt, vil bli vektlagt
gode eksamensresultater vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

systematisk og strukturert, med sterke analytiske evner
evne til å se sammenhenger og identifisere risiko
nysgjerrig og initiativrik
god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig
engasjert og løsningsorientert, med gode samarbeidsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2018

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Kari Anita Syverud
Tlf: (+47) 91800932

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler