Spennende stilling innen regnskap

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Divisjon innkreving har en viktig rolle i denne sammenhengen. Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du være med å utvikle fremtidsrettede tjenester for våre brukere. Divisjonen trenger flere til å være med å forbedre våre tjenester.

Stillingene inngår i avdeling Regnskap som er en av fem avdelinger i Divisjon Innkreving. Gruppen har 10 medarbeidere og oppgaver som er i stadig utvikling. Gruppen har fagansvar for Skatteetatens innkrevingsregnskap og er sentral i arbeidet med forretningsutviklingen. Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du er en del av et sterkt fagmiljø.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende (PIN). Vi ønsker medarbeidere som identifisere seg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og bidra til bekjempelse av Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervju på video/Skype inntil videre.

Vi tilbyr

 • mulighet for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden (BIA)
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 500 000,- til kr 700 000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelorgrad innen regnskap og/eller økonomi. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent
 • minimum to års arbeidserfaring innen økonomi og/eller regnskap
 • må ha god regnskapssystemforståelse og bruk av Office produkter
 • stor interesse og kunnskap innenfor digitalisering og IT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • bør ha erfaring med analyse og prosessering av store datamengder

Personlige egenskaper

 • du er analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • du er resultatbevisst, arbeider effektivt og er strukturert
 • du kommuniserer godt og trives med å jobbe i team, samtidig som du er selvstendig i din oppgaveløsning
 • du trives med å ha mye og gjøre, er positiv til nye utfordringer og leverer god kvalitet innenfor tidsfrister
 • du er proaktiv og ser mulighet for utvikling og forbedring 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.04.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Bengt Henriksen
Tlf: 476 34 522

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler