Spennende stilling innenfor arbeidsrett i Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten. Avdelingen har et sterkt og inspirerende arbeidsrettsmiljø som arbeider bredt innenfor fagområdet. Vi er opptatt av at arbeidsgiverrollen utøves på en profesjonell og effektiv måte.

Du vil få en sentral rolle i avdelingens arbeidsrettsmiljø og samarbeide tett med resten av HR-avdelingen og ut mot etatens øvrige HR-enheter.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode faglige resultater
 • relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, gjerne fra større virksomheter
 • erfaring fra offentlig virksomhet og god kjennskap til statlig avtaleverk (HA og HTA)
 • erfaring fra lønnsforhandlinger
 • gjerne kjennskap til personvern
 • interesse og motivasjon for arbeidsrett og samhandling innen HR-områdene
 • god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • initiativrik og selvstendig
 • strukturert og høy leveransekapasitet
 • godt skjønn og evne å finne løsninger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.10.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Trine Lise Haslene
Tlf: 996 25 658

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler