Spesialbibliotekar

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vil du være med å gi brukerne av Nasjonalbiblioteket en positiv publikumsopplevelse med god service og høy faglig kvalitet? Publikumstjenesten i Nasjonalbiblioteket er førstelinje for kontakten med brukere, og har ansvar for den digitale referansetjenesten Spør Nasjonalbiblioteket. Vi hjelper forskere og publikum med å orientere seg i Nasjonalbibliotekets unike samlinger, og søker nå en spesialbibliotekar som skal være med å gjøre våre veilednings- og referansetjenester til landets beste.    

Vi tilbyr

Fast stilling i 1515 spesialbibliotekar. Aktuell plassering for stillingen fra ltr. 49 - 60, som for tiden utgjør kr 442 300 – 532 300 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

  • Det kreves minimum mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Søkere med solid realkompetanse som referansebibliotekar vil kunne bli vurdert
  • Det kreves minst tre års arbeidserfaring med publikums- og referansearbeid i bibliotek
  • Dokumentert erfaring med digitale bibliotektjenester eller brukerkontakt i digitale kanaler. Det vil telle positivt om du har erfaring med tjenesteutvikling for ulike brukergrupper i bibliotek
  • Svært gode digitale ferdigheter og interesse for utvikling av referansetjenester.
  • Det forutsettes meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
  • Erfaring med kurs og opplæring, og gjerne formell pedagogisk kompetanse.
  • Det er en fordel med kjennskap til biblioteksystemet Alma.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider med gode kommunikasjonsevner, høy veiledningskompetanse og som trives med varierte oppgaver i en til tider hektisk hverdag. Du må kunne samarbeide godt med andre, samtidig som du kan jobbe selvstendig og resultatorientert. Kandidaten vi søker er løsningsorientert og initiativrik. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.03.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler