Spesialrevisor, avdeling skattekriminalitet



I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 800 ansatte og består av 5 seksjoner.  

Seksjon 3 har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn arbeidsmarkedskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet. Vi søker etter en revisor til vår gruppe med kontor i Bodø. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøkompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som spesialrevisor kode 1224, fra kr 600 000 – 800 000, avhengig av kvalifikasjoner.

For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.

Kvalifikasjoner

 • revisjonsutdanning på master eller bachelornivå, eventuelt skatteetatens revisorlinje, gjerne med IKT i fagkretsen. Internasjonale utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT. 
 • relevant arbeidserfaring og fordel med erfaring med skatt og avgift, gjerne også med erfaring fra straff/straffeprosess

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • strukturert og løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.12.2020

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Håvard Moldjord
Tlf: 75 54 66 11

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler