Språkteknolog

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Nasjonalbiblioteket lyser ut to faste stillinger som språkteknolog. Arbeidsoppgavene vil være fordelt mellom Språkbanken og DH-laben (digital humaniora laboratoriet). Språkbankens oppdrag er å samle inn, utvikle og vedlikeholde ressurser og verktøy for språkteknologisk forsking og utvikling med relevans for norsk språk. For mer informasjon, se www.språkbanken.no. DH-laben bistår forskere og studenter i bruk av digitale verktøy og metoder i humanistisk forsking med utgangspunkt i Nasjonalbiblioteket digitale og multimediale samling. For mer informasjon, se www.nb.no/forskning/digital-humaniora/.

Vi er på jakt etter personer med dyp språkteknologisk innsikt og bred erfaring med hvordan språkteknologi kan anvendes i tjenesteutvikling og forskning. Dialog med Språkbankens og Nasjonalbibliotekets brukere i private virksomheter, offentlig sektor og akademia vil være en viktig del av stillingene. Søkere må snakke og skrive flytende norsk, ha god kompetanse i begge målformer, samt god forståelse av norske dialekter.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. 
 • Aktuell lønnsplassering for rådgiver er 50 til 59 og for seniorrådgiver 60 til 69 i statens lønnstabell avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning tilsvarende master- eller doktorgradsnivå innenfor fagområdene lingvistikk, datalingvistikk eller informatikk
 • Bred erfaring med programmering og automatisk tekstprosessering
 • God mestring av begge norske målformer og god forståelse av norske dialekter
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å kommunisere klart og tydelig om språkteknologiske spørsmål til mottagere med varierende kunnskapsnivå
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler