Stabsdirektør til divisjon innkreving

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil ha med deg på laget for å levere fremtidens innkrevingsløsninger!

Skatteetaten gjennomfører omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Det er satt i gang et stort utviklingsarbeid med sikte på å modernisere innkrevingsområdet. Som følge av moderniseringsarbeidet vil divisjon innkreving stå foran store endringer i årene som kommer med digital transformasjon og et målbilde om at innkreving bare skjer. Finansieringen er ikke avklart, men beslutningen for konseptvalg er tatt. Innkreving som en del av brukers økosystem fordrer samarbeid på tvers av offentlige etater/departement og med private. Dette utfordrer mange områder, blant annet styrings-, støtte- og utviklingsarbeidet i divisjonen.

For å stryke dette arbeidet har vi etablert en ny stilling med ansvar for stabene HR, kommunikasjon, styring og internkontroll som skal løfte oss videre i arbeidet med å styre og støtte virksomheten, skape endringskraft for fremtidens innkreving og i det løpende innkrevingsarbeidet.

Divisjon innkreving ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid, og vi ser etter deg som ønsker å lede dette viktig området for oss. Som stabsdirektør blir du en del av divisjonens ledergruppe og skal bidra til utvikling av stabenes ansvarsområde. Alle de underliggende stabene har kontaktpunkt i tilsvarende linjer i Skattedirektoratets avdelinger.

Opprettelsen av en stilling som stabsdirektør vil avlaste divisjonsdirektør med koordinering og personalansvar for stabslederne. Stillingen vil også kunne bidra med merverdi ved å se synergier på tvers av stabene og ha en viktig rolle i koordineringen av oppdrag, ivareta hensyn på tvers av staber og få frem bedre helhetlig beslutnings- og kunnskapsgrunnlag til divisjonsdirektøren i arbeidet inn mot etatens toppledergruppe. Som en del av divisjonens ledergruppe forventes det at du tar en aktiv rolle i ledelse og utvikling av divisjonen for øvrig.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i. Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motivers av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villig til å utvikle eget lederskap. Hos oss møter du dedikerte medarbeidere og får en meget utfordrende og variert rolle som du i stor grad får forme selv.

Arbeidssted er Trondheim eller Oslo. Du rapporterer til divisjonsdirektør og sitter i hennes ledergruppe.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060), fra kr.950.000 - 1.180.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent
 • relevant erfaring fra styring i kompleks virksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra forvaltningen og innsikt i sentrale mekanismer for endring og omstilling i offentlig sektor
 • kjennskap til utredningsinstruksen og kravene til gode beslutningsgrunnlag i forvaltningen
 • erfaring fra prosjektstyring

Personlige egenskaper

 • du har god strategisk forståelse
 • du er trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen
 • du har evne til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere på høyt nivå
 • du er utvikling- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • du har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er endringsorientert og tilpasningsdyktig til etatens skiftende rammevilkår

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Holtermanns veg 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Cecilie Solum
Tlf: 91197552

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler