Stipendiatstilling til prosjektet HIRE - kvantitativ

Stipendiatstilling ved NOVA, tilknyttet Seksjon for helse- og velferdsforskning

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har for tiden ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til et prosjekt om arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Norges forskningsråd og OsloMet finansierer prosjektet. Stipendiaten vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA. Stipendiatperioden er 3 år. Den som tilsettes skal skrive en phd-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten har NOVA som arbeidsplass.

Arbeidsområde

Tema for doktorgradsarbeidet vil være arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Stipendiaten vil inngå i forskerteamet som jobber med det forskningsrådsfinansierte prosjektet «HIRE». Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne. Prosjektet vil belyse alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om en søker får jobben eller ikke. Prosjektet innebærer en sammenligning med tilsvarende forhold i Sverige og USA. Stipendiaten vil belyse problemstillingen empirisk ved hjelp av et eksperiment og en internettbasert spørreundersøkelse.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse på hvorfor du søker på stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. Det skal legges ved en kort beskrivelse (maks. 3 sider), skrevet på norsk eller svensk, med synspunkter på og refleksjon over problemstillingen, og med en konkretisering av hvordan du mener at de to delprosjektene (jf. prosjektbeskrivelsen) du skal arbeide på kan gjennomføres på en best mulig måte. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med minimumkarakteren B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller svensk, samt engelsk
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring
 • Evne til å arbeide sammen i en internasjonal forskergruppe
 • Kunnskap om og erfaring med kvantitative metoder
 • Interesse for og kunnskap om forskningsfeltet arbeidsinkludering og funksjonshemming
 • Du må søke og få opptak på doktorgradsprogram ved et anerkjent universitet

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 451 300 per år.

Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • Eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

 

Kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen. Har du problemer med søknadsportalen, kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

prosjektleder Bjørn Hvinden (bjorn.hvinden@nova.hioa.no)

eller

forskningsleder Are Vegard Haug (are.haug@nova.hioa.no). 

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Søknadsfrist:        14. mars 2018

Ref:                      18/02117

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Søknadsfrist: 14.03.2018

Arbeidssted: Stensberggata 26

Arbeidsgiver:
OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiOA)

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler