Synes kompisen din at skatt er vanskelig? Vi trenger veiledningshelter til vår førstelinje

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Er du student og liker å veilede andre?  Vi trenger 16 veiledningshelter til vår førstelinje!

Bli kjent med Skatteetaten

Skatteetaten søker etter 16 nye telefonveiledere til vår førstelinje. Dette er fast, inntil 30% stilling. Vi ser for oss at du jobber en dag i uken samt opp mot fulltid i en måned i en av våre pressperioder (desember, januar, mars eller april), og i ferier. Arbeidet vil kunne tilpasses studier og eksamensperioder, og vil ellers kunne gi deg god og relevant erfaring for din utdanning. Nærmere arbeidstidsordning kan vi avtale individuelt.

Hvem ser vi etter? 
Vi ønsker oss studenter som har kommet omtrent halvveis i studiet, og som har interesse for veiledning og fag innenfor Skatteetaten f.eks. skatterett, selskapsrett, pengekrav og innkreving, samt regnskap og revisjon. 

Litt om avdelingen du vil tilhøre
Du vil tilhøre avdeling brukerkontakt som er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Avdelingen har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidlig avklaring til brukerne.  Vi veileder over telefon, skranke, kontaktskjema, chat, chatbot, Facebook, skatteetaten.no m.m. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.

Vi tilbyr

  • Du får erfaring med veiledningsoppgaver som kan gi deg som student god og relevant erfaring.
  • Vi kan avtale en individuell arbeidsordning gjennom året slik at arbeidet kan kombineres med studier.
  • Vi gir deg god opplæring og utvikling i et fagmiljø med høy fagkompetanse, samt muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stilling og lønn

Stillingen lønnes som konsulent (kode 1065) ltr 42 (kr 407 900).   

Ellers vil vi opplyse - for å i vareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger vi til enhver tid de nasjonale helsemyndigheters råd.

Kvalifikasjoner

  • Det er ønskelig at du er student med gode karakterer og at du har fullført minst to år av din pågående høyere utdanning innen juridiske eller økonomiske fag, f.eks rettsvitenskap, revisjon, skatt eller avgift. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
  • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det er supert om du også kan andre fremmedspråk. 
  • Gode digitale ferdigheter bør du også ha. 

Vitnemål/karakterutskrifter (fra videregående skole og gjennomførte eksamener fra pågående studier) må vedlegges eller fremgå av vitnemålsportalen for at du skal bli vurdert for stillingene. Har du referanser fra annen jobberfaring ber vi om at du også sender oss dette.

Personlige egenskaper

  • Du har en positiv innstilling og er god i dialogen med andre, både skriftlig og muntlig.
  • Du lærer raskt nye oppgaver og kan jobbe selvstendig.
  • Du klarer også å jobbe effektivt og nøyaktig.

Stillingsbrøk

30

Søknadsfrist: 03.02.2022

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Hildegunn Abbedissen
hildegunn.abbedissen@skatteetaten.no
Tlf: 99 01 04 86

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler