System-/løsningsarkitekterArbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet har høye ambisjoner om å utnytte moderne teknologi på en smart måte og ønsker å være i front når det gjelder digitalisering i offentlig sektor.
 
Vi benytter verktøy basert på Microsoft- og WEB-teknologi. Moderne utviklingsmetoder som DevOps, bruk av kontainerteknologi og mikrotjenester, vil være sentrale fremover. Skytjenester benyttes og bruken forventes å øke betydelig.
 
Vi står nå overfor en rekke spennende utfordringer som vil medføre store endringer innenfor vårt systemlandskap og ønsker å etablere et arkitektteam som kan ta en ledende rolle i arbeidet med styring av teknologi og arkitektur. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 650.000 - 850.000.           
                       

For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fra lønnen trekkes
2 % til Statens Pensjonskasse. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid
gjelder for ansatte i staten. De første seks månedene er prøvetid.

Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.

Staten har gode pensjons- og velferdsordninger og vi følger særavtale om fleksibel
arbeidstid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og
inkluderende arbeidsplass og som statlig arbeidsgiver skal vi utnytte den fulle
bredden av befolkningens kompetanse. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad
gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte
kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb. 

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden.
Iht offentlighetslovens § 25 kan
opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å
bli ført opp på offentlig søkerliste.
Søkere som evt. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom
nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene. Nærmere spørsmål om
stillingen kan rettes til seksjonsleder IKT Tore A. Kristiansen


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelor-/masternivå
 • Erfaring som systemarkitekt/løsningsarkitekt eller tilsvarende
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Ha ferdigheter innenfor teknologi, metodikk og modeller
 • Kjenne til arkitekturrammeverk/-prosesser (TOGAF) og modelleringsspråk (ArchiMate, UML, BPMN)
 • Kunnskap om nasjonale felleskomponenter og IKT-standarder for offentlige virksomheter.
 • Erfaring med design, forvaltning/utvikling og testing av systemer i en tjenesteorientert arkitektur med C# og .Net. Erfaring fra annen relevant beslektet teknologi kan også komme i betraktning.
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Liker å lære nye ting og setter pris på utfordringer og jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø i ordnede former
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evner å bygge relasjoner mellom ulike aktører
 • Er innovativ, initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • Har erfaring med prosjektarbeid og tett samarbeid med forretningssiden med smidige utviklingsprosesser
 • Har kunnskap om og erfaring med utvikling av virksomhetskritiske IT-løsninger i sammensatte systemlandskap.
 • Evner å jobbe selvstendig og sammen med andre mot resultater og gode løsninger
 • Har erfaring som arkitekt, har jobbet med arkitektur eller er utvikler med interesse for arkitektur
 • Har jobbet som utvikler og ønsker å bli arkitekt
 • Har godt humør og et ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø
 • Tar ansvar, er løsningsorientert og er en pådriver innen ditt fagområde

 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.04.2020

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
7013

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler