Systemutvikler

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for en sikker og effektiv samhandling i helse- og omsorgssektoren. Vi har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag i overkant av 400 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside

Norsk Helsenett utvikler, drifter og forvalter sikker infrastruktur og nasjonale IKT-løsninger til helsesektoren. I tillegg leverer vi tjenester innen IKT, arkiv og anskaffelser for tolv etater i helseforvaltninga. Vi jobber for en bedre og mer effektiv helsetjeneste i Norge, og våre oppgaver har stor samfunnsmessig betydning. 

Utviklingsavdelingen i Norsk Helsenett har 20 ansatte og består av scrum mastere, UX-designere, arkitekter, systemutviklere og testere. Vi utvikler og forvalter programvare for egne tjenester, men også på oppdrag fra våre kunder. De ulike tjenestene dekker et vidt spekter, men kan i all hovedsak deles inn i følgende kategorier:

 • Web-løsninger
 • Register-løsninger (databaser, API)
 • Valideringstjenester
 • Autentiserings- og sikringstjenester

Hos oss utvikler vi tjenesten HelseID, en tjeneste for autentisering av helsepersonell og sikring av tjeneste-grensesnitt som tilbys til helsepersonell. Vi har stor tro på at tjenesten vil medføre betydelige effektiviseringsgevinster for helsepersonell, samt sørge for at sikkerhetsnivået til kritiske tjenester blir ivaretatt på forsvarlig nivå. Vi vokser og søker derfor systemutvikler med interesse for autentisering og sikkerhetsteknologi.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

Du kommer til å jobbe i tett samarbeid med andre utviklere, tjenesteansvarlig og driftspersonell. Hovedoppgaven er å videreutvikle tjenesten HelseID ut i fra behov, og for at tjenesten tas i bruk av flest mulig aktører i helsesektoren. Du vil også jobbe tett med andre nasjonale sikkerhetsmiljø, både innenfor helse og andre sektorer. Eksempel på dette er HelseCERT som også er en del av Norsk Helsenett.

 • Systemutvikling i Microsoft .NET, primært C#
 • Bidra til arkitekturvalg
 • Deploy av kode og release til ulike staging-miljø (i nært samarbeid med driftsressurser)
 • Gi støtte og veiledning til kunder ift integrasjon mot tjenesten
 • Dokumentasjon og veiledning på teknisk nivå 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Dokumentert og relevant erfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse
 • God kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • Autentiseringsprotokoller, spesielt OAuth, OIDC og SAML
  • .NET og C#
  • IdentityServer4 eller tilsvarende produkter
 • Erfaring fra etablering og bredding av større autentiseringstjenester
 • Erfaring fra utvikling av sikkerhetsprogramvare og anvendelse av kryptografi i dette
 • Ønskelig med kjennskap til ett eller flere av følgende områder:

Personlige egenskaper

 • Engasjement for faget. Liker å lære nye metoder og teknologier
 • Selvdreven og proaktiv 
 • Strukturert, analytisk og pålitelig 
 • God på å samarbeide, og bidrar aktivt til å gjøre andre gode 
 • Opptatt av å yte god service

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger   
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling    
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
 • Kontorplass i fine og nye lokaler i Teknobyen

Kontaktinfo: Kristine Reitan Lien, HR-rådgiver tlf.: 994 14 235 eller  Øyvind Kvennås , seksjonsleder utvikling  tlf.: 924 01 910

Søknadsfrist: 02.01.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Kristine Reitan Lien, HR-rådgiver
Tlf: 994 14 235

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler