Systemutvikler .NET

Skatteetaten har utviklet et system (Kontrollstøttesystem) som brukes i etatens kontrollvirksomhet. Løsningen er basert på Microsoft Sharepoint og .NET som utviklingsplattform. Systemet skal gi kontrollørene relevant informasjon, veiledning, prosesstøtte, felles lagring og håndtering av data og dokumenter. Løsningen er integrert mot andre systemer og plattformer gjennom en felles integrasjonsplattform.

Kontrollstøttesystemet er under kontinuerlig videreutvikling og vi har nå behov for å øke utviklingskapasiteten for å kunne håndtere ønskede endringer. Vi søker derfor systemutviklere innenfor Sharepoint og .Net.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181), fra kr 600 200 – kr 686 900 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på mastergradsnivå (300 studiepoeng) innenfor IT
lang og relevant erfaring på minimum bachelornivå innenfor IT (180 studiepoeng) kan kompensere for kravet til utdannelse
erfaring med utvikling av web-baserte applikasjoner
erfaring med C# og SQL
erfaring med databasemodellering av relasjonsdatabaser
erfaring med Javascript, HTML og CSS
beherske norsk godt skriftlig og muntlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

bruk av Sharepoint som utviklingsplattform
smidige metodikker (Scrum/Kanban)
ønskelig med relevant erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

ha gode samarbeidsevner og like teamarbeid
være resultatorientert og pliktoppfyllende
være analytisk og ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
være strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Jon Lilletunsvei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Tom Tveiten
Tlf: 918 86 672

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler