Systemutvikler i spennende naturfaglig miljø

Er du interessert i varsling av snøskred, jordskred eller flom? Synes du det er spennende å håndtere informasjon om norsk natur fra datakilder som målestasjoner, prognoser og satellitter? Du vil samarbeide med Norges beste ekspertise på disse fagfeltene. Du liker kreativ systemutvikling med håndtering av store datasett med meteorologiske og hydrologiske data. Da er dette jobben for deg!   

Vi søker en systemutvikler innen både front- og backend-utvikling som primært vil arbeide med systemutvikling basert på Microsoft .NET plattformen med bruk av bl.a. C# og Javascript. Relevant erfaring er en klar fordel, men nyutdannete vil også bli vurdert.  

Stillingen vil være knyttet til NVEs arbeid med å utvikle IT-systemer for flom- og skredvarsling, utvikle systemer til overvåkning av Norges vannressurser samt analyseverktøy innen det vannfaglige området. Sentralt er også systemer knyttet til forvaltning av lange tidsserier, satellittdata og modelldata.   

Seksjon for hydroinformatikk ved Hydrologisk avdeling består av 14 personer og er primært en leverandør av interne fagsystemer for håndtering av vannfaglige data. Seksjonen har kompetanse innenfor et bredt IT-faglig felt spisset mot hydrologi.

Eksempler på produkter fra seksjonen er www.xgeo.no (beslutnings­støttesystem for flom- og skredfare), abonner.varsom.no (varsling av naturfare via sms og epost), www.regobs.no (innrapportering av observasjoner i felt – også som app). API.nve.no gir en oversikt over api’er som NVE eksponerer.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og vedlikeholde verktøy for innhenting, kontroll, analyse og visualisering av data.
 • Utvikle systemer for intern og ekstern bruk og spredning av vannfaglige data
 • Inngå som systemutviklingsressurs i seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitet/høyskolenivå med vekt på systemutvikling.
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med moderne systemutviklingsmetoder.
 • Sterk faglig interesse for systemutvikling.
 • God fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Nyutdannede vil også bli vurdert.

Du må ha kunnskap og erfaring innen:

 • Generell systemutvikling
 • .NET rammeverket (C#)

Det vil telle positivt med kunnskap innen:

 • ASP.Net MVC, Javascript, Angular, Vue, Azure, DevOps, .Net Core
 • Mobilapp-utvikling
 • Datamodellering/SQL
 • GIS-utvikling
 • Maskinlæring
 • R og Python for vitenskapelig programmering
 • Prosjektledelse/prosjektstyring
 • Naturvitenskapelige problemstillinger generelt og hydrologi spesielt    

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og ryddig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig problemløsning
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Sentrale lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 800 000 i stillingskode avdelingsingeniør/ overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Legg ved attester og vitnemål elektronisk.

Kontaktinfo: Svein Taksdal, seksjonssjef tlf.:957 60 728 eller Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt   tlf.: 22 95 98 62

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Søknadsfrist: 20.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kontaktperson:
Svein Taksdal, seksjonssjef
Tlf: 957 60 728

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler