Taleskriver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 250 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 302,5 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i overkant av 7,4 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Bosetting og integrering av flyktninger er et av de viktigste oppdragene i IMDi. Akkurat nå har IMDi et særlig viktig samfunnsoppdrag med å bosette flyktninger fra Ukraina. 

Vi ønsker å styrke vårt team med en taleskriver som er glad i retorikk og kan formidle kompliserte budskap på en enkel måte. Du får bryne deg på en stor bredde av temaer og fagområder som er viktige for et mangfoldig samfunn. Vi er ute etter deg som er kreativ og samfunnsorientert, og som trives i et miljø med høyt tempo og et stort oppgavespenn.   

Som senior kommunikasjonsrådgiver/taleskriver vil du være en del av kommunikasjonsenheten (KOMM), som er plassert under IMDis direktør. Du vil være en del av et team med tre kommunikasjonsrådgivere, webredaktør, webrådgiver og kommunikasjonsdirektør. Du vil samarbeide tett med direktøren og fagavdelingene om å utforme viktig budskap. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 594 300 til kr. 715 900 brutto pr år). Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • En mangfoldig arbeidsplass.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, helst på masternivå, gjerne innen språk, journalistikk, retorikk, samfunnsfag og/eller kommunikasjon. Alle søkere må laste opp vitnemål og attester som vedlegg til søknaden. Bruk gjerne www.vitnemålsportalen.no til å laste opp vitnemål. 
 • Relevant erfaring med å skrive taler, kronikker og innlegg. 
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne.    
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og det politiske systemet i Norge
 • Kunnskap om bosetting og integreringsfagfeltet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk 
 • Samfunnsinteressert 
 • Løsningsorientert  
 • Jobber godt sammen med andre  
 • Har evne til å jobbe raskt og nøyaktig under tidspress  
 • Kreativ og nytenkende

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.06.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kommunikasjon og samfunnskontakt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Raheela Chaudhry
Tlf: 91883568

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler