Teamleder Overvåking

Vi ser etter deg som kan være prosessdriver og operativ leder for overvåkingsteamet.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetaten jobber med å utvide overvåking av sine IT produksjoner til også innebefatte etatens verdistrømmer, kalt verdistrømsovervåking. Det innebærer overvåking av forretningstransaksjoner i et ende-til-ende perspektiv, og vi ønsker å bruke en APM-løsning.
Det blir satt sammen et kjerneteam som får ansvar for utrulling og etablering.

Som prosessdriver og operativ teamleder for overvåking vil du også koordinere ressurser med andre enheter og inneha rollen incident manager overvåking.

I arbeidet vil du ha løpende oppfølging av leverandører, behovsavklaringer med brukerne og utvikling av verdistrømsovervåking. Herunder etablere og vedlikeholde verdistrømsmodeller som benyttes til overvåking, sørge for at modellene gjenspeiler både det tekniske og forretningsmessige laget som skal overvåkes, og sikre en langsiktig målsetting og veikart for tjenestene.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 620 000 – 720 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
erfaring med ledelse, f.eks. prosess-, prosjekt- eller teamledelse
god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
fordel med erfaring i bruk av APM verktøy
ønskelig med erfaring fra etablering av overvåking av verdistrømmer

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
god til å drive prosesser og bl.a. sørger for at alle involverte har fremdrift i sine oppgaver og når omforente mål
får energi av å navigere mellom ulike grupper av mennesker
strategisk
gjennomføringsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Svein Kåre Ruud
Tlf: 926 61 683

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler