Tech Graduate dataanalytikerI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten er på jakt etter talenter til vårt 1-årige program. Som graduate hos oss går du rett inn i en fast stilling, samtidig som du vil være en del av et større nettverk og får knytte kontakter på tvers av organisasjonen. Du får delta på faglige og sosiale samlinger i løpet av året som graduate, og vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe med noen av Norges største og viktigste systemer.

Skatteetaten utvikler kontinuerlig måten vi jobber på. IT og Informasjonsforvaltning er sentrale drivere og bidragsytere i utviklingen, sammen med sterke og dyktige fagmiljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor. Er du nysgjerrig, innovativ og ønsker å være en del av et av Norges ledende IT-miljø? Er du i tillegg lidenskapelig opptatt av teknologi? Da er det deg vi ser etter.
Programmet passer deg som blir ferdig med mastergrad innen eksempelvis teknologi, IT, (forvaltnings)informatikk, matematikk, eller statistikk i løpet av sommeren 2021.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 510 000 - kr 540 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.  

Noe reisevirksomhet må påregnes.   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.                                                                                                      

Kvalifikasjoner

 • master innen: matematikk, statistikk, informatikk eller lignende – gjerne i
  kombinasjon med samfunnsvitenskap som fullføres i løpet av våren 2021 med gode akademiske resultater 
 • dataanalyse: interesse og ferdigheter for å bruke data - analysere, skape innsikt, og
  forutse fremtidige hendelser
 • teoretisk grunnlag og gode praktiske ferdigheter i anvendelsen av verktøy og teknikker.
  Eksempelvis databehandling, analyse og visualisering, matematisk og statistisk analyse, kunstig intelligens og maskin-læring
 • programmeringskompetanse, eksempelvis Python, SQL, R
 • du må kunne formulere deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • analytiske evner
 • kritisk tankesett
 • kommunikasjonsferdigheter
 • gode samarbeidsevner      
 • rask til å tilegne deg ny kunnskap  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Laila Therese Kleven
Tlf: 411 21 465

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler