Tech Graduate - sikkerhetstester

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du interessert i personlig utvikling, og mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en av Norges mest attraktive offentlige virksomheter?

Dataangrep er en økende trussel for offentlige myndigheter og Skatteetaten bygger opp sin kapasitet innen operativ datasikkerhet med både med kompetanse, personell, systemer og prosesser. Vi har behov for noen som kan teste ut om våre datasystemer er sikret tilstrekkelig for å stoppe cyberkriminelle. Har du lyst til å å hjelp oss med dette?

Skatteetaten er på jakt etter talenter til vårt 1-årige program. Som graduate hos oss går du rett inn i en fast stilling, samtidig som du vil være en del av et større nettverk og får knytte kontakter på tvers av organisasjonen. Du får delta på faglige og sosiale samlinger i løpet av året som graduate, og vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe med noen av Norges største og viktigste systemer. Skatteetaten utvikler kontinuerlig måten vi jobber på, og IT er en sentral driver og bidragsyter i utviklingen, sammen med sterke og dyktige fagmiljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor. Vil du være med på denne reisen? Programmet passer til deg som er ferdig med mastergrad innen IT/teknologi i løpet av våren 2022.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Som Tech graduate ansettes du i fast stilling og lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) fra kr. 540.000 til 570.000. Stillingen har seks måneders prøvetid.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Kvalifikasjoner

 • du har mastergrad innen IT/teknologi som fullføres våren 2022
 • du har gode akademiske resultater
 • interesse for og kunnskap om cybersikkerhet og hacking samtidig med at du er rask til å tilegne deg ny kunnskap
 • du må kunne formulere deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • du har et brennende engasjement for IT 
 • du er nytenkende i måten du løser utfordringer på 
 • du like å bevege deg utenfor komfortsonen og ta initiativ 
 • du er gira på å lære nye ting 
 • du liker å samarbeide og skape nye relasjoner 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.10.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Silje Sandberg
Tlf: 45483310

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler