Tekniker/konsulent - Priviledge Account Management(PAM)

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner er også Norges største databehandler av helseopplysninger, og dekker IKT-leveranser til samtlige sykehus i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner er ansvarlig for at spesialisthelsetjenestens digitale infrastruktur, som benyttes av millioner av innbyggere, driftes på en trygg og sikker måte. Forventningene til god informasjonssikkerhet og personvern står i sentrum for den digitale moderniseringen innen spesialisthelsetjenesten.

Sykehuspartners operative sikkerhetsmiljø skal besørge en forutsigbar sikkerhetshverdag for våre kunder. Vårt mål er å skape sikker IKT ved å forhindre, detektere og korrigere sikkerhetshendelser i hele Helse Sør-Øst. Vi tror at tillit til sikker IKT vil understøtte helseforetakenes kjernevirksomhet slikt at både pasienter, ansatte og ledelse kan føle seg trygge mot elektronisk kriminalitet.

Hvorfor bør du jobbe hos oss?

Sykehuspartner skal styrke hele verdikjeden for informasjonssikkerhet, fra policy til gjennomføring. Vi tror at samspillet mellom riktig teknologi, effektive prosesser og kompetent personell er avgjørende for å oppnå virksomhetens overordnede mål om trygge, digitale helsetjenester. Sikkerhet i Sykehuspartner har i dag et godt samarbeid med helseforetakene i regionen, og med nasjonale aktører som HelseCERT. Vi har et av landets fremste kompetansemiljø innenfor operativt og strategisk sikkerhet og personvern. Sykehuspartner har også eget personvernombud og CERT-koordinator.

Vi tilbyr

du vil få gode arbeidsvilkår, inkludert pensjonssparing
du får en helt unik anledning til å bidra til å sikre morgendagens helsetjenester
du kommer inn i en organisasjon som vesentlig forsterker informasjonssikkerhet og personvern
du får brynet deg på svært komplekse problemstillinger hvor formålet er å tilby bedre og sikrere samfunnskritiske helsetjenester til millioner av innbyggere i regionen
du får muligheten til å bli en del av et sterkt fagmiljø
Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et operativt miljø som er under utvikling.
Mulighet til å være med å utvikle seksjonen og seksjonens ansvarsområder
Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
Fleksible arbeidstidsordninger
Moderne kontorlokaler med god tilgang til kollektivtransport.
Arbeidssted: Skøyen, Porsgrunn eller Grimstad

Kvalifikasjoner

Riktig utdanning og relevant arbeidserfaring - relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Teoretisk og praktisk kompetanse innenfor området Priviledge Account Management, tilgangsstyring og autentisering
Forståelse for sikker drift av systemer med høy tilgjengelighet
God forståelse for sikkerhetsarkitektur og sikring av systemer mot misbruk og innbrudd
God kjennskap og erfaring med drift av applikasjoner på Windows servere
Erfaring med og kjennskap til praktisk drift av applikasjoner på Linux servere er en fordel
Praktisk bruk av scripting, automatisering og programmering, for eksempel powershell, python og bash
Erfaring med store og komplekse miljøer
God nettverks- og protokollforståelse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Strukturert arbeidsmetodikk og god dokumentasjonsevne
Evnen til å dele kompetanse, løfte og motivere kolleger rundt deg
Du må gjerne ha erfaring med mønster gjenkjenning og baselining
Erfaring med Applocker og mekanismer for privilegert kontroll og mikrostyring er en fordel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.12.2017

Arbeidsgiver:
Operativ sikkerhet

Kontaktperson:
Baard Lindberg
Tlf: +4795224330

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler