Teknisk ansvarlig

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter. Gjennom arrangementer på scenen og digitale produksjoner, podkaster, videoreportasjer, utstillinger, utgivelser, skolebesøk og redaksjonell formidling på nett og i sosiale medier, skal Nasjonalbiblioteket løfte fram og aktualisere innholdet i samlingen fra norsk kultur- og offentlighetshistorie for et allment publikum over hele landet. Vi søker nå etter en teknisk ansvarlig som vil bidra til dette arbeidet i avdelingen for kulturformidling og informasjon.

Til stillingen som teknisk ansvarlig ligger videreutvikling av teknisk rigg rundt arrangementer og øvrig formidlingsaktivitet i avdelingen. Stillingen har et selvstendig ansvar for vedlikehold av lyd-, lys-, video- og AV-utstyr i våre studioer og arrangementslokaler, og administrativ oppfølging av serviceavtaler og innkjøp knyttet til avdelingens tekniske utstyr. Teknisk ansvarlig skal etter behov bistå i det tekniske arbeidet på våre ulike audiovisuelle formidlingsflater som podkast og videoreportasjer, og bidra til profesjonalisering av tekniske løsninger i avdelingen. Det forventes at teknisk ansvarlig har erfaring som lydtekniker og selv er til stede og styrer lyd, lys og strømming under enkelte arrangementer, og i øvrig har ansvar for rigg av utstyr, kvalitetssikring, bemanning og informasjon til eksterne lyd- og strømmeteknikere.

Stillingen inngår i avdelingen Kulturformidling og informasjon som i dag har 26 medarbeidere, med ansvar for formidling gjennom arrangementer, utgivelser, utstillinger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, podkast og presse. Stillingen er i Oslo og vil bli lagt til seksjonen Produksjon og publikumsmottak, og rapporterer til seksjonsleder.

Det vil forventes noe kvelds- og helgearbeid.

Vi tilbyr

* en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
* et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
* gode faglige utviklingsmuligheter
* arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
* fast stilling i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 60-65 som for tiden utgjør kr. 535.200,- til 586.500,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
* medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Kvalifikasjoner

* bred og dokumentert erfaring som teknisk ansvarlig for produksjoner på scenen og/eller audiovisuelle produksjoner
* erfaring med å kjøre lyd over digitalt anlegg på konserter eller andre live-arrangementer, erfaring med lydredigering er en fordel
* relevant utdanning som lyd-/bildetekniker eller fra lignende fagområde, realkompetanse kan erstatte formalkrav
* egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

* selvstendig, effektiv og målrettet
* strukturert og fleksibel arbeidsform
* serviceinnstilling overfor deltakere, publikum og kollegaer
* ansvarsfølelse og nøyaktighet
* stor arbeidskapasitet
* gode samarbeidsevner
* dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.04.2021

Arbeidsgiver:
Avdeling Kulturformidling og informasjon, Nasjonalbiblioteket
0254

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler