Teknisk arkitekt/Plattformutvikler

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Team utviklingsplattform har en sentral rolle i moderniseringen, og har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens javabaserte utviklingsplattform. Løsningene utvikles i Skatteetatens private skyløsning, og oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for effektiv utvikling i prosjektene, blant annet ved å tilby økt grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer og standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy.

Det er høyt aktivitetsnivå og stort engasjement, og vi trenger en erfaren medarbeider til teamet for å få løst alle oppgavene våre. Teamet er delvis lokalisert i Oslo og delvis i Grimstad, begge arbeidssteder er derfor aktuelle.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
Kompetanseutvikling
Fleksitid og betalt overtid
Trening i arbeidstiden
En raus personalpolitikk
Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), kr 623 900 – kr 792 700 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innen IT/ ingeniørfag eller annet relevant fagområde
Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
Kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
Erfaring med Mikrotjenestebasert arkitektur, Java 8,
Erfaring med Moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java, PaaS-løsninger og Automatisering fordel med erfaring med Red Hat OpenShift Container Platform / Kubernetes
Fordel med erfaring med BigIP, WebSeal, Datapower
Fordel med erfaring med Moderne softwarebaserte sikkerhetsmekanismer (for eksempel OpenId Connect, JWT)
Fordel med erfaring med Go, Bash og Kotlin, Continous Integration og verktøy for dette (fortrinnsvis Jenkins, Git, Nexus, Maven)

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner – lytte, støtte, vise respekt, rådføre seg og dele informasjon
Pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
Strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
Nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på
Like å jobbe i grenseland mellom utvikling og drift

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.11.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Lene Staverløkk
Tlf: (+47) 415 64 312

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler