Teknisk byggeleder / kontrollingeniør tunnel / veg

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av seks seksjoner og omtrent 180 ansatte. Seksjon Utbygging har en stor og variert prosjektportefølje og har flere ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i Trøndelag. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer med store prosjekter i Trondheim med mulighet for handlingsrom og påvirkningskraft.

Seksjon Utbygging søker etter 1-2 Teknisk byggeleder / kontrollingeniør tunnel /veg, for utfordrende utbyggingsprosjekter innen veg, bru og tunnelrehabilitering  i søndre del av Trøndelag som Orkland, Hitra og Frøya 

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp entreprenørens og andre samarbeidspartneres arbeid
 • Oppfølging av kontrakt, HMS, ytre miljø, fremdrift og kvalitet ute på byggeplassen
 • Delta i byggemøter
 • Bistå byggeleder i utarbeidelse av anbudsgrunnlag og oppfølging av kontrakten i byggefasen
 • Utarbeidelse og oppfølging av kontrollplaner 
 • Kontroll av dokumentasjon 
 • Ved tunnelarbeider vil vurdering av sikringsbehov og dokumentasjon være en vesentlig del av arbeidsoppgavene
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med eksamen fra Teknisk fagskole eller bachelor med relevant fagområde. Ved lang og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger, kan det kompensere for utdanningskravet
 • Det er ønskelig med ingeniørgeologisk forståelse, kurs fra NTNU VIDERE eller tilsvarende
 • God IT-forståelse og gode IT-ferdigheter, beherske elektronisk verktøy for blant annet oppfølging og rapportering
 • God kjennskap til Statens vegvesen sine håndbøker
 • Gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • En omgjengelig person som setter samarbeid og godt arbeidsmiljø høyt
 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 
Vi tilbyr
 • Et ordnet arbeidsforhold med gode kolleger, ryddige avtaler og fleksitid 
 • Handlingsrom innenfor eget ansvarsområde og gode utviklingsmuligheter
 • En organisasjon med medarbeidere som har høy og tverrfaglig kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

  Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 

  Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.

Kontaktinfo: Arne Iversen, seksjonsleder tlf.: 95498041 e-post: arnive@trondelagfylke.no eller Olaf Rovik, teamleder tlf.: 91112605 e-post: olarov@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.

Søknadsfrist: 05.02.2023

Arbeidssted: Vegavdelingen Seksjon Utbygging (713001), Trondheim

Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson:
Arne Iversen, seksjonsleder
arnive@trondelagfylke.no
Tlf: 95498041

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler