Teknisk produsent

Om enheten og stillingen

Seksjon for innholds- og medieproduksjon (IMP) har ledig et vikariat som rådgiver eller seniorrådgiverfra 1.9. til og med 31.8.2022 med mulighet til forlengelse. Arbeidsoppgaver er innen lyd-, bilde og nett-tv produksjoner. Du blir en del av teamet som bistår SMK, departementene og DSS med nett-tv-sendinger og ulike videoproduksjoner.

Vi søker deg som er både ambisiøs og engasjert, og som ønsker å være med på å videreutvikle våre produkter. Du har teknisk kompetanse og erfaring med avvikling av alle deler av en produksjon, enten vi snakker om et fysisk-, digitalt- eller hybrid arrangement. Du har erfaring i å kombinere tekniske løsninger for deltakere og innledere både fysisk og digitalt, at du kan de ulike videomøte-plattformene og kan kombinere det med tradisjonell kringkasting og på de ulike skjermene i vår konferansesal. I tillegg har du kompetanse for løsninger innen kamera, lyd, lys grafikk og avvikling. 

Arbeidsoppgaver for vil være planlegging og gjennomføring av ulike lyd- og bildeproduksjoner. Du vil ha ansvar for å avvikle presentasjoner, videoer/videomøtedeltakere, lyd og lys, kameraleveranser, grafikk og håndtere de nødvendige plattformene og verktøyene. Dette gjøres både ved opptak i studio eller som en direktesending, eller i en kombinasjon. Som avvikler vil du være å sette opp og klargjøre konferansesal, presserom, studio eller møterom både før og etter produksjonene. Ved behov må du også kunne bistå som bildeprodusent.

Du tar et operativt ansvar for oppdraget og sørger for at leveransen holder høy teknisk kvalitet og at du rigger opp, bruker og pakker ned utstyret på en forsvarlig måte. Du evner å finne gode løsninger på uforutsette problemer, og du har god oversikt over hvilke muligheter som ligger i det utstyret som finnes hos oss. Du har kjennskap både til kamerakjeder og ulike plattformer innen video, samt kunne kombinere det med deltakere via videomøteløsninger. Du skal sørge for at vårt utstyr holdes oppdatert og fungerer til enhver tid og du har evne til å søke etter feil søke og rette de opp og ha evne til å sette det inn i problemene og finne en løsning

Du er med under klargjøring, befaring, rigging og gjennomføring av arrangement. Du evner å ta våre brukeres ønsker å omsette de til en god løsning med tilgjengelig utstyr, du er ikke redd for å komme med gode råd og forslag når du ser noe som kan fungere. Du får brukerne til å føle seg trygg før og under et arrangement. Våre kunder forventer kvalitet og trygghet i leveransene, og vi legger stor prestisje i å oppfylle dette for alle typer arrangementer, uansett størrelse. Vi forventer at du er punktlig, ansvarsfull og at du gjør det arbeidet du har påtatt deg til aller høyeste kvalitet. Alle våre brukere forventer det beste i alle ledd, og det håper vi at du også gjør. Serviceinnstilling og profesjonalitet settes høyt hos oss.


Oppgaver i teamet og i stillingen

Vi er et allsidig team, og forventer at du må kunne utføre arbeidsoppgaver innenfor alle våre produksjonsområder, enten i våre faste lokaler eller i andre lokaler. Du må trives i et utadvendt miljø, og ha lyst til å løse oppdrag på den beste måten for kunden i samsvar med vårt kundeløfte og verdier. I hovedsak skal du i denne stillingen ha disse arbeidsoppgavene:

 • Planlegging og avvikling av pressekonferanser, samt andre fysiske-, digitale- og hybride arrangementer
 • Opp- og nedrigging av kamera, lyd, lys og annet utstyr
 • Teknisk drift og vedlikehold av utstyr
 • Forberede og gjennomføre de ulike arrangementer

Hva slags bakgrunn har du?

Vi trenger en person som har disse nødvendige kvalifikasjonskravene:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå, minimum bachelor. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • Arbeidserfaring som teknisk produsent, avvikler, teknisk leder eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra arbeid og oppgaver med teknologi knyttet til videoplattformer, kamerakjeder, storskjermer, studio etc. 
 • Førerkort kl. B (nødvendig for å frakte utstyr mellom lokasjonene våre)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er i tillegg ønskelig at du også har:

 • Praksis eller gode dokumenterebare kunnskaper fra bildeprodusent/regi
 • Erfaring eller godt kjennskap til lys- og lydteknikk

Våre ansatte kjenner seg igjen i vårt kundeløfte som er: "Sammen for felleskapet", og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

På jobb kjennetegnes du bl.a.som en person med disse personlige egenskapene:

 • Yter god service og er profesjonell 
 • Gode kommunikasjonsevner  
 • Arbeider strukturert og selvstendig – følger etablerte rutiner
 • Liker å samarbeide i team og ser verdien av erfaringsdeling og inkludering 
 • Evne og vilje til å finne løsninger når problemer oppstår, dykke ned i utfordringene og jobbe med kontinuerlig forbedring av våre produkter  
 • Evne til å holde mange baller i luften samtidig, prioritere og tenke fremover 
 • Stå-på-vilje, positiv og fleksibel

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger:

 • Stillingen krever stor fleksibilitet og det vil være behov for å kunne tilkalles utenfor ordinær arbeidstid. Noe reisevirksomhet (også med fly), samt arbeid i helger og på kvelder, må påregnes. Jobben krever også en del rigging, med til tider tungt utstyr
 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker kan bli sikkerhetsklarert og autorisert
 • Relevante arbeidsprøver, eksempelvis fra ulike produksjoner/arrangementer, skal legges ved søknaden. Vi ber deg også beskrive din rolle i de vedlagte prøvene
 • Du kan også bli bedt om å lage en presentasjon til et eventuelt intervju

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på dfø.no - Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingene lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og DSS sin lønnspolitikk, som rådgiver (kode 1434), p.t. kr 516 100 –594 300 (tilsvarer lønnstrinn 57-65) årlig i 100 % stilling. Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Ansettelse skjer under forutsetning at søker kan bli sikkerhetsklarert  og autorisert. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Det er viktig at du fyller ut CV-en/profilen i jobbnorge.no (selv om du legger ved egen CV). Vitnemål, attester, arbeidsprøver/oppgaver og andre relevante dokumenter som kursbevis og sertifiseringer, skal vedlegges. Du må også registrere minst to referansepersoner.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Bakgrunnssjekk utføres etter nærmere avtale og med samtykke fra deg som søker. Det innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Atle Gran (tlf: 22249946/e-post: atle.gran@dss.dep.no) eller seniorrådgiver Glenn Eriksen (tlf.: 95279022/e-post: glenn.eriksen@dss.dep.no)


Søknadsfrist: 22.08.2021

Arbeidssted: Oslo Sentrum

Arbeidsgiver:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler