Teknisk prosjektleder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi trenger deg som har kjennskap til infrastruktur, men som også forstår utvikler og testers behov. I tillegg må du være en god prosessdriver. Sammen skal vi blant annet lage en ny og mer fleksibel testmiljørigg.

Hovedansvaret ditt blir å drive prosessene som skal til for å oppnå en mer fleksibel testmiljørigg, i tillegg til andre spennende oppgaver i nyopprettet gruppe i IT Skatteetaten. Gjennom dette arbeidet vil du ha en sentral posisjon og jobbe tett med fagpersoner innen infrastruktur, applikasjonsforvaltning og utvikling/test. Du vil håndtere henvendelser knyttet til ulike testmiljøbehov, og følge opp dersom det oppstår problemer. Vi jobber med en stor og kompleks systemportefølje og det er viktig at du er løsningsorientert og har en god helhetsforståelse.

Skatteetaten har bygd opp en privat skytjeneste med høy grad av automatisering (Kubernetes, Docker, OpenShift). Applikasjonene er laget med distribuert mikroarkitektur og felleskomponenter. Løsningene er dublerte mellom 2 datahaller og benytter RedHat Linux. Skatteetaten jobber også med spennende initiativer innen bruk av offentlig skytjenester.

Skatteetaten er nå i ferd med å etablere en utviklingsplattform i ekstern sky som vil gi nye muligheter, men som også vil kreve at vi tenker annerledes rundt testmiljøer og testdata. Våre IT systemer har en rekke integrasjoner mot andre offentlige og private aktører som enten leverer data til oss, eller trenger våre data. Det stiller strenge krav til sikkerhet og personvern. Er du klar for denne utfordringen?    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 630 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT eller annen relevant teknisk utdannelse
 • lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • erfaring som teknisk prosessdriver eller prosjektledelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor et eller flere av disse områdene:

 • god forståelse for oppbygning av IT-infrastruktur og miljøer
 • erfaring med sky plattform og kubernetes klustere
 • kompetanse på utvikling og test
 • erfaring med bruk av Jira og confluence eller lignende

Personlige egenskaper

 • god samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert med evne til å se helhet
 • proaktiv med gjennomføringsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne Rynning
Tlf: 482 87 559

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler