Testleder (2019/09)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vi trenger nå å styrke IT- og arkivseksjonen med en initiativrik og samarbeidsorientert fagperson innen test og testledelse, og som vet hva som skal til for å kvalitetssikre tjenester på en god og strukturert måte. Du vil få ansvar for å lede og gjennomføre testing av våre systemer i forvaltning.

Vi har et tverrfaglig miljø innen digitalisering (utvikling, forvaltning) av moderne løsninger på alle fagområder i IMDi. Arbeidet  innebærer en del faglig samhandling med utviklingsleverandører. 
Stillingen vil inngå i Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen som har medarbeidere med kompetanse på digital strategi, IKT-drift og forvaltning, prosjektledelse, testledelse, arkitektur  m.m. Personalmessig plassering i IT- og arkivseksjonen 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.421700-619300)/seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 524200-802600)
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • IKT-faglig studieretning. Det er ønskelig med utdannelse på bachelornivå eller høyere.
 • Solid erfaring fra testarbeid med smidig utviklingsmetodikk og fortrinnsvis erfaring som testleder
 • Ha god kjennskap til verktøy for testing og testadministrasjon (eksempelvis TFS, VSTS/Azure Devops, HP Quality Center) 
 • Praktisk erfaring med ende til ende tester  

Følgende kvalifikasjoner og erfaring er ønskelig:

 • God forståelse om teori og ulike testteknikker/-metoder.  
 • Gjerne erfaring fra testing av skybaserte løsninger
 • Gjerne erfaring med prosjekter hvor deler av testingen ble gjennomført via automatiserte tester
 • Gjerne erfaring med etablering av testdatabase med syntetiske og/eller anonymiserte data    ISTQB-sertifisering eller lignende.  
 • Kjennskap til minst ett script-språk (eksemplevs Powershell, VB-Script, JavaScript, Python)

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, løsningsorientert, med gjennomføringsevne
 • Strukturert og analytisk
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo 
 • Evne til å lede tverrfaglige testgrupper
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn-Erik Moseng
Tlf: 95842190

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler