Testleder

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Er du vår nye kollega innen applikasjonsforvaltning? Stillingen vil ha ansvar for tett samhandling med utviklingsleverandører og IMDis øvrige ansatte og være en del av ett tverrfaglig miljø innen digitalisering (utvikling, forvaltning) av tjenester på alle fagområder. IMDi har flere testledere ansatt i virksomheten.

Stillingen vil inngå i en nyetablert og tverrfaglig organisasjon i Narvik som har ansatte med kompetanse på IKT-drift og -forvaltning, samt økonomi- og tilskuddsarbeid.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver (stillingskode 1434, kr. 430.500-630.500) eller som seniorrådgiver (stillingskode 1364, kr. 535.200 - 670.100)

Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Må-krav: 

 • IKT-utdanning på bachelornivå, men søkere med fagbrev fra IKT-servicefag med relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring fra testarbeid med utviklingsmetodikk og fortrinnsvis erfaring som testleder. 
 • Ha god kjennskap til verktøy for testing og testadministrasjon (eksempelvis Azure Devops, HP Quality Center)
 • Arbeidsspråk: Norsk. 

Ønskelig-krav:

 • Praktisk erfaring med ende til ende tester
 • God teoretisk forståelse, erfaring med testing og ulike testteknikker/-metoder
 • Gjerne erfaring fra testing av skybaserte løsninger
 • Gjerne erfaring med prosjekter hvor deler av testingen ble gjennomført via automatiserte tester
 • Gjerne erfaring med etablering av testdatabase med syntetiske og/eller anonymiserte data  
  ISTQB-sertifisering eller lignende.
 • Kjennskap til minst ett script-språk som Powershell, VB-Script, JavaScript, Python,

Personlige egenskaper

Evne til å lede tverrfaglige testgrupper
Strukturert og analytisk
Initiativrik, løsningsorientert, med gjennomføringsevne
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.12.2020

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
IT- og arkivseksjonen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Dronningens gate 52/54
8515 Narvik

Kontaktperson:
Bjørn-Erik Moseng
Tlf: 95842190

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler