Tilkallingsvikarer innsynsbehandling

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynets svartjeneste saksbehandler innsynskrav etter offentleglova, forvaltningsloven og personvernlovgivningen for hele etaten. Arbeidstilsynet mottar flere innsynskrav enn noen annen statlig etat, og samlet arbeidsmengde ligger på omtrent 25.000-30.000 innsynskrav i året. 

I en periode framover vil det være behov for å styrke kapasiteten på innsynsbehandling, og vi søker derfor etter tilkallingsvikarer, for inntil 15 timer pr uke.
Arbeidet utføres fra hjemmekontor, arbeidstiden er fleksibel og kan kombineres med annet arbeid eller studier. 

 

Vi tilbyr

Fleksibel arbeidstidsordning, og lønn etter avtale.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.

Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det.
Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Tilsetting vil bli foretatt fortløpende.

 

Kvalifikasjoner

God kunnskap om offentleglova og forvaltningsloven.
Påbegynt eller avsluttet relevant høyere utdanning, som jus eller statsvitenskap.

God kjennskap til offentlige saksbehandlingssystemer som Elements/Ephorte vil være en fordel.


Personlige egenskaper

har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.
har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
har gode kommunikasjons egenskaper
høy grad av serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurderingen. 


Stillingsbrøk

inntil 0,4

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Arbeidstilsynet
sjøgata 15/17
8006 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler