Tjenesteansvarlig for testdata

Norsk Helsenett søker deg som vil være med å etablere fagområdet Testdata i ny seksjon!

Norsk Helsenett er en organisasjon i stor vekst og stadig endring. Som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren, leverer vi blant annet de nasjonale e-helsetjenestene helsenorge.no, e-resept, grunndata og kjernejournal, og sentral, digital infrastruktur som knytter helse-Norge sammen gjennom Helsenettet.

Norsk Helsenett har et eget senter for test og kvalitetssikring med ca. 50 ansatte. I tillegg leier vi inn kompetanse og kapasitet fra eksterne konsulenthus ved behov. Vår visjon er at vi skal tilby testdata som en tjeneste til hele helsesektoren. Det er etablert en ny seksjon i avdelingen, Seksjon testtjenester og verktøy, hvor dette ansvaret vil ligge.

Som tjenesteansvarlig for testdata skal du sørge for en helhetlig forvaltning av testdata og sikre at de er i tråd med gjeldende policy, normer og forskrifter. Våre løsninger er primært basert på Microsoft-teknologi og Java. Vi er i ferd med å implementere DevOps som metodikk og kultur for flere av våre løsninger.

I lys av dette er det sterkt behov for strukturerte testdata som understøtter DevOps-tankegangen og ivaretar normer og forskrifter. Du skal utarbeide informasjon og veiledere for testdata, vedlikeholde disse og gjøre dem kjent for ulike brukergrupper med ulike behov. Du vil ha en sentral rolle i dette arbeidet og bidra til testdatastrategien.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Våre arbeidsoppgaver i Norsk Helsenett er i stadig endring, men disse oppgavene ser vi på som kjerneoppgavene tilhørende stillingen som tjenesteansvarlig hos oss:
 • Ansvarlig for helhetlig og langsiktig tjenestestyring av testdata
 • Ansvarlig for produksjon, vedlikehold og videreutvikling av syntetiske testdata, vår testdatapolicy samt metoder og prosesser for håndtering av ulike type testdata for utviklings-, test- og opplæringsformål i henhold til retningslinjene
 • Koordinere prosjekter og forvaltning på fagområdet testdata for å sikre god og effektiv ressursutnyttelse på de nasjonale produktene
 • Koordinere aktiviteter mellom eksterne og interne aktører
 • Påse at organisasjonen har nødvendig kompetanse om vår testdatapolicy og gi nødvendig opplæring
 • Bidra i tverrsektorielle samarbeid om testdata

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole/universitet innen teknologi, på minimum bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglede formalkompetanse
 • Minst tre års erfaring fra roller som f. eks. arkitekt, utvikler, tester eller testleder i utviklingsprosjekter og/eller forvaltning
 • God teknisk forståelse samt kunnskap og erfaring med databaser
 • For rollen som tjenesteansvarlig for testdata vil det være en styrke dersom du også har en eller flere av følgende kvalifikasjoner:
 • Kompetanse på metoder og standarder innen test og kvalitetssikring
 • Erfaring med smidige metoder og DevOps
 • ISTQB-sertifisering
 • Teknisk kompetanse innen test, kvalitetssikring og prosess
 • Erfaring med etablering av rutiner og prosesser for testdata og erfaring med utvikling og bruk av testdata er en fordel
 • Erfaring fra test av nasjonale e-helseløsninger, herunder Grunndata, E-resept, Kjernejournal og Helsenorge.no
 • Erfaring med GDPR og Norm for informasjonssikkerhet er en fordel
 • Kjennskap til, eller erfaring med, Microsoft Team Foundation Server (TFS) og ALM-verktøy, som f.eks. test manager eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse av kvalitetssikringsarbeid innen test og testdata.
 • Du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg
 • Du liker å jobbe taktisk, selvstendig og i tverrfaglige team og evner å forme din egen rolle
 • Du er løsningsorientert og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • Du er fleksibel og endringsvillig
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
 • Kontorplass i moderne lokaler på Skøyen i Oslo

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Aktuelle kandidater vil løpende kunne bli innkalt til intervju.

We will only consider candidates that are fluent in Norwegian.

Kontaktinfo: Monica Bechet, seksjonsleder tlf.: 90699102 eller Levard Olsen, HR-rådgiver tlf.: 480 23 407

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen.

Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag om lag 650 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Monica Bechet, seksjonsleder tlf.: 90699102 eller Levard Olsen, HR-rådgiver tlf.: 480 23 407
Tlf: 90699102

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler