Tjenesteansvarlig Sky

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
AEF har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å digitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner – Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingens medarbeidere.

UDI har allerede etablert flere tjenester i skyen de siste 3 årene, både egenutviklede og leverandørspesifikke. Eksempler er www.udi.no (Azure), UDIs arbeidsplattform (Office 365), intranett (O365), Tolke-booking (Azure), selvregistreringsløsning for asylsøkere (Azure), ElasticSearch (AWS) og er i gang med flere innovasjonsaktiviteter der planen er å etablere nye tjenester i skyen. Målet er å ta i bruk muligheter som ligger i en skybasert hverdag der dette gir gevinster både for brukere og virksomheten.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at Utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Vi søker etter en dyktig og målrettet prosessdriver som har god kunnskap om og gjerne erfaring med etablering av IT-tjenester i et hybrid økosystem. Du vil få ansvar for å gi IT-tekniske føringer for utvikling og operasjonalisering av skytjenester, sikre integrasjoner i hybride omgivelser samt videreutvikle UDIs skystrategi i samarbeid med andre ressurser i UDI-IT Du må ha evne til å drive frem, formidle, evaluere og etablere relevante løsningskonsepter, og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og strategiske valg.

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som Tjenesteansvarlig Sky vil du få en sentral rolle i å bidra til at UDI tar i bruk de muligheter som ligger i skyen, og være en viktig driver i UDI sitt moderniseringsarbeid. Personen vil være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidens informasjonssystemer skal etableres. Stikkord er mikrotjenester, kunstig intelligens, maskinlæring, kontainerteknologi, Azure, AWS, Google Cloud, O365 og D365.

Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi forventer at personen bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende ny teknologi og løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt.

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg! Du vil få ansvar for å koordinere og lede leverandørressurser, og bidra til at UDI til enhver tid får de beste ressursene på dette området gjennom våre rammeavtale

Vi tilbyr

En unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur
En rolle som du i stor grad vil være med på å påvirke og utvikle
Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 500 000 – 800 000 avhengig av erfaring og bakgrunn. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
Mulighet for trening i arbeidstiden
Betalt overtid
Fem uker ferie og fleksitidsordning
UDI er en IA-virksomhet
Flott kantineordning og hyggelig kaffebar

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
Dokumentert erfaring med skyutvikling og forvaltning av skybaserte tjenester
Utarbeide beslutningsforslag, og sikre forankring av disse.
Evnen til å koordinere og gjennomføre IT-relaterte endringer på en effektiv og målrettet måte i UDI og med UDIs IT-leverandører.
God kunnskap om de muligheter som ligger hos skyleverandører
God forståelse av kundens behov og erfaring med å utarbeide tekniske krav
Det er en fordel om du har erfaring fra IT-systemforvaltning og/eller –utvikling i organisasjoner med kompleks systemportefølje
Det er en fordel om du har erfaring med rammeverk som ITIL, TOGAF , COBIT
Gjerne også erfaring med digitaliseringsarbeid og prosessautomatisering
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Like å drive igjennom endringer og oppnå resultater (gevinstrealisering)
Trives med å styre og faglig lede utviklingsressurser, og finne gode løsninger i tett samarbeid med medarbeidere, kunder og leverandører
Nysgjerrig på nye trender og kunne formidle dette
Være løsningsorientert og selvdreven
Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene
Være en god relasjonsbygger og motivator som skaper engasjement og trivsel
Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF)
0032 Oslo

Kontaktperson:
Robert Rødsten
Tlf: 951 96 069

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler