Tjenesteansvarlig

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Da våre tjenester vokser har vi bruk for ny tjenesteansvarlig for Regional kompetanseportal.

Stillingen er organisert i avdelingen Kompetanse og utdanning, som leverer
tjenester og tilhørende støttesystemer for Kompetanseportalen, Digital læring
og Spørreundersøkelser til foretakene i Helse Sør-Øst. Avdelingen bestå i dag
av 19 medarbeidere. Tjenesteansvarlige rapporterer til avdelingsleder.

Regional kompetanseportal understøtter utdanningsforløpet for leger i spesialiseringer. I tillegg er det en løsning for å definere innhold i kompetanseplaner og tildele kompetanseplaner til alle medarbeidere i regionen. Løsningen brukes også for å dokumentere medarbeidersamtaler og følge opp planlagte/gjennomført kompetansetiltak.

Formålet med stillingen er:
  - å være​ bindeledd mellom kunde, forvaltning, leverandører og Tjenesteporteføljeansvarlig. 
  - å ha kontroll på tjenesten og gjennom analyse utarbeide forslag til utvikling av tjenesten.

En sentral oppgave for tjenesteansvarlig er å være kontaktpunkt for alle
henvendelser vedrørende Kompetanseportaltjenesten og tilrettelegge
for god kompetanse- og erfaringsutveksling mellom foretakene i helseregionen
innenfor fagområdet. I tillegg vil tjenesteansvarlig være aktiv
deltaker inn i det tverregionale samarbeidsfora som et bindeledd for
forvaltningen i den regionale tjenesten. 

Vi tilbyr

o   En spennende stilling i en avdeling som er i utvikling, der du kan være med til å planlegge veien   videre for tjenesten
o   Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
o   Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
o   Faglig utfordrende oppgaver
o   Kontinuerlig forbedringsfokus (LEAN).
o   Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
o   Fleksible arbeidstidsordninger 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25. 

Det planlegges å avvikle intervju 12. juni

Kvalifikasjoner

o   Erfaring fra arbeid med oppfølging av leverandøravtaler.
o   Erfaringer med kundedialog ut mot helseforetak.
o   God systemforståelse og evne til å se sammenhenger mellom system og fag.
o   Bred funksjonell systemforståelse.
o   God kommunikasjons- og formidlingsevne.
o   Evne å raskt sette seg inn i kundens behov og kunne omsette dette til “forståelig språk” til ulike interessenter
o   Må kunne tenke helhetlig og forstå sammenhenger.

Personlige egenskaper

o   Systematisk og strukturert
o   Selvgående og nysgjerrig
o   God formulerings- og kommunikasjonsevne
o   Serviceinnstilt  
o   Løsningsorientert  

En positiv "integrator" som ønsker til å gjøre en forskjell. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Kompetanse og utdanning, Sykehuspartner HF
Grønland 34
3045 Drammen

Kontaktperson:
Ulla Bettina Vinding Huseby
Tlf: 95835792

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler