Tjenesteforvalter ekstern deling, divisjon Informasjonsforvaltning

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen sikrer interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet, og er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Informasjonsforvaltning består av rundt 300 årsverk.

Skatteetaten forvalter store mengder opplysninger og ønsker å gjøre disse mest mulig produktive i samfunnet. Samtidig skal vår deling gjøres på en måte som ivaretar både personvernet og tilliten hos de vi forvalter opplysninger om. Dette er et område hvor etaten har store ambisjoner. Skatteetaten opplever en stor og økende etterspørsel etter opplysninger, og har derfor behov for å styrke kapasiteten innenfor dette området.

Vi søker to engasjerte medarbeidere som er opptatt av informasjonsforvaltning og hvordan vi kan bygge og forvalte gode tjenester som gir økt verdi og nytte for samfunnet, andre etater og private virksomheter. Du vil jobbe i et team som skal være etatens spydspiss for delingstjenester der tett dialog og oppfølging mot konsumentmarkedet er sentralt. Vi er en stor etat der våre medarbeider må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø i og utenfor etaten.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
erfaring med dataflyt og endringshåndtering i sammensatte verdikjeder
erfaring med informasjonsforvaltning i strukturerte datakilder
har god forretningsmessig forståelse og forståelse for brukernes behov
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
fordel med kjennskap til GDPR og krav til informasjonssikkerhet
fordel med erfaring fra forretningsutvikling og digitaliseringsinitiativ
fordel med erfaring fra prosjekt-, prosessledelse i tverrfaglige team

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
imøtekommende og serviceorientert
kan jobbe selvstendig og tar initiativ
utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområdet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.01.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Sletten
Tlf: (+47) 934 35 565

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler