Tjenesteporteføljeansvarlig

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Ønsker du:

 • en utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?
 • å bidra til å utvikle virksomheten for fremtiden med Enterprise Agility?
 • å jobbe for å organisere team ende-til-ende rundt produkt eller tjeneste som treffer kunden?
 • å bidra med smidige arbeidsmetoder og fokus på endringsledelse og kultur?
 • å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IT? 
 • å gi råd om smart bruk av teknologi og sammensetning av våre porteføljer?

Sykehuspartner HF sitt tjenestetilbud er inndelt i tjenesteporteføljer og denne stillingen gjelder Digital Arbeidsplass som alle PC klienter i Helse Sør Øst benytter. Det vil også være nært samarbeid med kundetjenesten Infrastruktur. 

Sykehuspartner HF søker en tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) for porteføljen Digital Arbeidsplass. Denne porteføljen orienterer seg rundt Sykehuspartner HF sine egne behov for å kunne produsere stabile forretningstjenester som ligger til grunn for konsumering av alle andre tjenester. Tjenesteporteføljeansvarlig vil rapportere til avdelingsleder for SP IKT Tjenester, Arbeidsflate.

Tjenesteporteføljeansvarlig er ansvarlig for strategisk styring og utvikling av porteføljens egenskaper og tilhørende funksjonalitet. Dette gjøres gjennom å kontinuerlig utlede og evaluere porteføljens eksisterende egenskaper mot kundens behov.

Tjenesteporteføljeansvarlig skal etablere og videreutvikle målbilde med tilhørende veikart og transformasjonsplan i samarbeide med øvrige interessenter, i et livssyklusperspektiv.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Smidig arbeidsmetodikk i et tverrfaglig team med stor takhøyde
 • Et spennende fagmiljø som ønsker å gjøre en forskjell, utfordre det eksisterende
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IT
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring fra større, komplekse organisasjoner innen IKT
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom forretning, teknologi, økonomi og gevinstrealisering
 • Erfaring som produktansvarlig eller tilsvarende ansvar for produktutvikling og tjenesteetablering er en fordel
 • Kunnskap om utviklingstrender innenfor teknologi
 • Kjennskap, gjerne erfaring med smidige metoder og rammeverk. Feks: Scaled Agile Framework (SAFe®)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trives med å utforske muligheter, vitelysten og åpen for ny kunnskap
 • Gode evner til å utvikle nettverk og relasjoner til nøkkelpersoner
 • Tar seg fram i alle deler av organisasjonen
 • Evne til å omsette forretningsbehov til utviklingsaktiviteter i porteføljen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skaper resultater i samspill med kolleger, kunder og leverandører
 • Evner å dele opp større komplekse oppgaver til mindre men håndfaste deler
 • Selvstendig og handlekraftig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Arbeidsflate, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Erling Wold
Tlf: 92201935

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler