To enhetsledere

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.
 
Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur?
Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø?
Kan du motivere andre?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?


Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt, jurist, bygningsingeniør eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse.  Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av arkitekturen i Oslo
 • Interessante faglige utfordringer i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 58-65 som tilsvarer en årslønn på kr 769 300 til kr 882 200 pr år

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole på masternivå som arkitekt eller jurist, eller utdanning minimum på bachelornivå for bygningsingeniør eller samfunnsgeograf med mastergrad.
 • Du må ha minst 4 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen eller tilsvarende.
 • Du må ha erfaring fra faglig og personalmessig ledelse og det er en fordel med erfaring fra endrings- og prosessledelse.
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningslovgivningen, og forstå hvordan man gjennom lov, forskrifter og arealplaner i byggesaksbehandlingen sikrer gode fysiske omgivelser.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter seg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha god forståelse for offentlig forvaltning.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du setter brukeren i fokus og er serviceinnstilt
 • Du evner å motivere andre i en organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring og endring
 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du er selvgående, strukturert og omstillingsdyktig
 • Du har evne til å prioritere og å gjennomføre
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver med korrekt kvalitet innen frist
 • Du har evne til å formidle fagkunnskap og trives med å holde foredrag

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler