To faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver

Seksjon for naturskade og landbrukserstatning er delt inn i to team. Ett team har ansvar for erstatningsordninger i landbruket, tilskudd til genressurstiltak, tilskudd til utvikling av plantemateriale med mer. Du vil inngå i dette teamet. Det andre teamet har ansvar for statens naturskadeerstatning.

Vi er et ambisiøst og hyggelig fagmiljø som søker etter to nye kolleger!

Arbeidsoppgaver

De som ansettes skal samlet være direktoratets sentrale medarbeidere innenfor:

 • bevaring og bærekraftig bruk av genressurser (husdyr, planter, skogtre).
 • oppgaver innen klimatilpasning, inkludert utvikling av klimatilpasset plantemateriale.
 • erstatningsordninger i landbruket, med hovedansvar for erstatning etter offentlig pålegg etter planteskadegjørere.

Du skal også være med å videreutvikle og vedlikeholde saksbehandlingssystem og følge opp brukerne av systemene. Du vil få ansvar for utredninger, utviklingsoppgaver og saksbehandling på egne ansvarsområder, for etablering og videreutvikling av samarbeid, og for andre utadrettede oppgaver.

Du skal også bidra på hele teamets og seksjonens ansvarsområde, og i tverrgående oppgaver i direktoratet.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • har relevant utdanning på masternivå, en av dere helst innen jord- og hagebruk. Søkere med bachelorgrad i kombinasjon med særlig relevant arbeidserfaring regnes også som kvalifisert.
 • har erfaring fra offentlig forvaltning.
 • kommuniserer godt og kan bygge nettverk og relasjoner, både internt og eksternt.
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Har du erfaring fra utredningsarbeid eller fra utvikling og bruk av elektroniske forvaltningssystemer, vil det være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er strukturert, analytisk og produktiv, og har evne til å tenke helhetlig.
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til selvstendig arbeid.
 • er fleksibel og kan stå på ekstra når det trengs.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Gode muligheter for læring og utvikling gjennom løsing av oppgaver og problemstillinger
 • Sentral beliggenhet i Oslo
 • God kantineordning med økologisk profil
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir mulighet for boliglån
 • For begge stillingene gjelder ansettelse som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 470 000,- til kr. 570 000,- eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 510 000,- til kr. 650 000,-. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.   

Kontaktperson for stillingen
Seksjonssjef Gunn Eide, telefon 78 60 60 40 eller 976 52 618.  

Generelle opplysninger
Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknadsfrist: 22.09.2017

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 20.

Søknadsfrist: 22.09.2017

Arbeidssted: Oslo sentrum

Arbeidsgiver:
Landbruksdirektoratet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler