To jurister til juridisk seksjon i grensedivisjonen

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Operativ fellesavdeling har ansvar for funksjoner som skal understøtte den operative utøvelsen av divisjonens kjerneoppgaver som utføres i de seks geografiske områdene. Operativ fellesavdeling har videre ansvar for å levere beslutningsstøtte, bistand og støtte i den operative gjennomføringen og oppfølging av saker i etterkant av kontroll.

Juridisk seksjon ligger til operativ fellesavdeling i grensedivisjonen og har ansvar for alle sanksjoneringsoppgaver i divisjonen, herunder oppfølging av forhold som avdekkes i grensedivisjonen og juridiske hjemmelsvurderinger innenfor divisjonens ansvarsområder. Seksjonens rolle er å skape en helhetlig tilnærming til divisjonens kontrollhjemler og sanksjonering for å sikre at saksbehandlingen er synkronisert i hele virkefeltet.

Juridisk seksjon ledes av en seksjonssjef og består av 18-22 årsverk. 

Vi søker nå etter to jurister som vil bidra i utviklingen av en helhetlig tilnærming til saksbehandlingen i grensedivisjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Juridisk arbeid innenfor grensedivisjonens ansvarsområder
 • forvaltningskontroll 
 • sanksjonering
 • saksbehandling
 • løpende dialog med påtalemyndighet / politidistrikter

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må regnes med i stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen 
 • relevant arbeidserfaring
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er en fordel med erfaring innen:

 • personvern
 • saksbehandling i offentlig sektor
 • strafferettslige emner  

Vi ser etter deg som har personlige egenskaper som kjennetegnes av høy integritet, inkluderende som kollega, og er mål- og resultatorientert.

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stilling som seniorrådgiver og lønn kr. 550 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.  

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Linette Heiberg på telefon 97043594. 

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 30.10.2020

Arbeidssted: Viken

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Linette Heiberg, seksjonssjef
Tlf: 97043594

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler