To ledige læreplasser i IT-driftsfaget

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI, og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et bredt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom selvbetjenings- og saksbehandlingssystemene våre.  

Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø, med ansatte som ønsker å bidra til å løse det viktige samfunnsoppdraget vårt.

Vi har to ledige læreplasser i IT-driftsfaget i et veldig spennende og internasjonalt miljø. Du vil få opplæring og oppgaver tilrettelagt etter læreplan, som skal sørge for at du når alle kompetansemål etter læreplanen.  

Vi tilbyr

Gode grunner til å velge oss: 

 • Du får tett oppfølging av faglig leder og instruktører  
 • Godt og mangfoldig arbeidsmiljø.  
 • Faste og variable oppgaver, med mulighet for utvikling og kompetanseheving.  
 • Trening i arbeidstiden.  
 • Gjennomsnittlig 37,5 timers arbeidsuke gjennom året (sommertid/vintertid, samt fleksitid).  
 • Prosentvis lønn etter lønnstrinn 36, som pr. 1. mai 2022 er kr 387 500,-. Les mer om lønnsberegning for lærlinger her (https://www.uib.no/hr/94658/l%C3%A6rling-ved-uib).  
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet).  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.  
 • Gode velferdsordninger   

Send søknad med CV (gjerne med bilde), vitnemål/karakterutskrift og referanser.  Dette laster du opp i Webcruiter når du søker på stillingen.  

Skriv i søknaden litt om hvem du er, hvorfor du ønsker å bli lærling i UDI og hva du synes er spennende med IT-driftsfaget.  

Oppstart etter avtale i sommer/høst 2023   

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har fullført eller som er i ferd med å fullføre:

 • Vg1 – ITM - Informasjonsteknologi og medieproduksjon   
 • Vg2 – IT - Informasjonsteknologi  
  • Det er tilstrekkelig at Vg2 er påbegynt på søknadstidspunktet, og tilbud om læreplass gis med forbehold om fullført Vg2. 
 • Ha vurdering “god” i både orden og oppførsel begge år 
 • Lite fravær begge år   
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (minimum nivå B1) 

Personlige egenskaper

Som person er du:

 • Lærevillig og faglig interessert  
 • Pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbevisst
 • God til å samarbeide 
 • Serviceinnstilt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Marit Diedrichsen
Tlf: 46666969

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler