To prosjektarkitekter

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?
 
Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.
 
Plan- og bygningsetaten er i en spennende endringsfase med mange nye prosjekter i arbeid. I Avdeling for byggeprosjekter arbeider vi med opprettelse av en ny enhet, og vi piloterer nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.
 
Utlyste stillinger inngår i en nyopprettet enhet i avdeling for byggeprosjekter. Stillingene vil midlertidig bli plassert i eksisterende enheter, men vil bli overført til annen enhet fortløpende. Arbeidsoppgavene vil være de samme som utlyst, men innenfor et annet geografisk område og oppgavene vil kunne ha annen grad av kompleksitet.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillinger. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 40-46 som tilsvarer en årslønn på kr 546 400 til kr 609 300 pr år

På grunn av corona-situasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor og intervju vil foregå digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt på mastergradsnivå eller bygningsingeniør med minimum bachelorgrad. Andre utdanninger relatert til byutvikling eller byggverk på mastergradsnivå vil bli vurdert.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må kunne håndtere faglige problemstillinger innen byggesaksfaget.
 • Du må ha rolleforståelse og evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet.
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse.
 • Det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder (byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende).
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert, pragmatisk og har helhetsforståelse
 • Du er serviceinnstilt og setter brukeren i fokus
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er faglig engasjert og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Du er positiv og omgjengelig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler