To prosjektingeniører

Teknisk fagavdeling består av 6 enheter som jobber med delesaker og seksjonering, eiendomsmåling, behandling av avfall, vei, vann og refusjon, heiskontroll, byggetilsyn og ulovlighetsoppfølging. Du samarbeider med engasjerte kolleger, utbyggere og andre myndigheter.

De utlyste stillingene er plassert i enhet for delesaker og seksjonering.

Enhet for delingssøknader og seksjonering behandler eiendomssaker etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven. Omforming av eiendom og dannelse av nye matrikkelenheter er et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vi har behov for medarbeidere som kan møte disse utfordringene. Enheten utøver brukerveiledning, søknadsbehandling, klagesaksbehandling og bidrar ved behov i utarbeidelse av høringssvar og utredninger. I tillegg til en fast stilling skal en av våre kollegaer ut i foreldrepermisjon.  Er du en av våre nye kollegaer?

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene. Avlønning kan/vil være lavere enn de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse. 

Vikariatet har en varighet fra 01.11.2022 til 31.08.2023.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor delesaker og seksjonering
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Bidra i den ønskede utviklingen av Oslo by
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter lønnstrinn 40-44 som tilsvarer en årslønn fra kr 591 700 til kr 634 400 pr år

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå eller tilsvarende med relevant fagfelt (jordskifte, rettsvitenskap, eiendomsutvikling o.l.) 
 • Kjennskap til eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven
 • Du må ha meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Det er en fordel å kunne lese plantegninger og ha erfaring med offentlig saksbehandling
 • Du bør ha en viss forståelse og kunne finne fram i lovverket
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • God serviceinnstilling, gode formidlingsevner og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Evne til å være strukturert og levere god faglig kvalitet selv under høyt arbeidspress
 • Evne til å jobbe etter korte frister og tidvis høye produksjonskrav
 • Gode gjennomføringsevner, evne til utvikling og til å ta initiativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.10.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
enhet for delesøknader og seksjonering, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Akersgata 51
0180 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler