To senior-/prosjekt arkitekter

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.

De utlyste stillingene er plassert i enhet åpen by, store bygg og anlegg

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt eller bygningsingeniør gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende.

Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, og følge opp eventuelle endringer eller klager i byggesakene som du har behandlet. I tillegg vil du delta i møter og forhåndskonferanser.
Som senior saksbehandler skal du i tillegg delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Lønnen vil være lavere enn for de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.         

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Lønn prosjektstilling etter lønnstrinn 40-48 som tilsvarer en årslønn på kr 551 400 til kr 638 900 pr år
 • Lønn seniorstilling etter lønnstrinn 49-53 som tilsvarer en årslønn på kr 650 600 til kr 700 300 pr år

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt med utdanning fra høyskole/universitet på mastergradsnivå eller bygningsingeniør med utdanning minimum på bachelorgradsnivå
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • For stilling som senior saksbehandler kreves minst 5 års arbeidserfaring som nært relaterer seg til byggesaksbehandling
 • Du må ha kunnskap byggverk, og være i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Som senior må du ha forståelse for offentlig forvaltning og kunne bidra aktivt i kunnskapsdeling
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er serviceinnstilt og setter brukeren i fokus
 • Du tilegner deg kunnskap raskt
 • Du er positiv og omgjengelig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler