To senior-/prosjektarkitekter

Avdeling områdeutvikling behandler alle innsendte planforslag, eventuelle konsekvensutredninger og påfølgende byggesaker som følger av planforslagene innen tre år etter planenes ferdigbehandling. Avdelingens overordnede mål er å bidra til å utvikle Oslo gjennom prosjektbasert byutvikling med bærekraft og arkitektonisk kvalitet.

Vi søker to engasjerte medarbeidere med arkitektur- og byformingskompetanse til avdelingens enhet sør, som har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Oppgavene våre løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene.

Vi tilbyr

Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling med interessante faglige utfordringer
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Flekstid, gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom
For seniorstilling: Lønnstrinn 48-55 som tilsvarer fra kr 606 300 til kr 693 200pr. år
For prosjektstilling: lønnstrinn 39-47 som tilsvarer fra kr 513 800 til kr 594 900 pr. år

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis arkitekt med plan- og byggesakskompetanse. Søkere med annen faglig bakgrunn som bl.a. landskapsarkitekt, arealplanlegger eller samfunnsgeograf kan også være aktuelle
God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformingskompetanse
Meget god fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig er nødvendig
Illustrasjons- og 3D-kompetanse
God kjennskap til plan- og bygningsloven og erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning

For å bli vurdert som seniorarkitekt kreves i tillegg til det ovennevnte:
Minimum 5 års erfaring fra relevant fagområde

Personlige egenskaper

Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger av byutvikling og byforming
Du ser løsninger og har evne til å ivareta fremdrift av gode faglige prosesser
Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter
Du er en person med høy arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler