To seniorarkitekter og en senioringeniør

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen i Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. I Avdeling for byggeprosjekter piloterer vi stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Stillingene inngår i en nyopprettet enhet i avdelingen, men fordi avdelingen er i omorganisering, kan det bli aktuelt å plassere stillingene i annen enhet. Arbeidsoppgavene vil være de samme som utlyst, men innenfor et annet geografisk område og oppgavene vil kunne ha annen grad av kompleksitet.

Du skal arbeide som senior saksbehandler hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet, og delta i møter og forhåndskonferanser. Du vil delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger i avdelingen. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillingene. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

     

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 49-54 som tilsvarer fra kr 650 600 til kr 713 900 pr år

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt eller bygningsingeniør på minimum masternivå. Andre utdanninger relatert til byutvikling eller byggverk på mastergradsnivå vil bli vurdert.
 • Du må ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha god rolleforståelse og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget.
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet.
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til selvstendig å se behov, og å ta ansvar.
 • Du må kunne prioritere og å gjennomføre.
 • Du er pragmatisk, selvgående og har helhetsforståelse.
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist.
 • Du er faglig trygg og engasjert, og deltar aktivt i faglige diskusjoner.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler