To stillinger som seniorrådgiver (jurist)

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Tidligere industri- og havneområder utvikles til nye bydeler, og det er behov for betydelig boligbygging og store infrastrukturomlegginger.

Som jurist hos oss blir du en del av landets største fagmiljø på bygge- og plansaksområdet. Du får interessante faglige utfordringer knyttet blant annet til behandling av reguleringsplaner, byggesaker, eierseksjonsrett, veirett,
ulovlighetssaker, dispensasjoner, forvaltningsrett med mer.

Ressurssenteret består av 33 medarbeidere fordelt på to enheter, enhet for byggfagkompetanse og enhet for arkitektur- og planfagkompetanse. Vår rolle er å bistå andre avdelinger i etaten i plan- og byggesaksbehandling, og å bistå med spisskompetanse særlig innen fagområdene arkitektur, miljø- og bærekraft, universell utforming, boligpolitikk, sikkerhetspolitikk og jus. I tillegg har vi ansvar for egne prosjekter.

Ressurssenteret har 5 juriststillinger som er underlagt enhet for byggfagkompetanse. Vi søker etter to personer til disse stillingene, en fast og ett vikariat. Du vil sammen med de øvrige juristene forestå saksbehandling, bistå med rådgiving og kvalitetssikring, samt delta i prosjekt- og utviklingsarbeid. Du vil videre gi intern og ekstern opplæring i plan- og bygningloven, forvaltningsloven, offentleglova og utføre annet regelverksarbeid herunder høringsuttalelser med mer.

Ved eventuell intern ansettelse vil en eller flere stillinger som seniorrådgiver kunne bli ledig. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Stillingene som kan bli ledige vil kunne avlønnes i lønnsspenn fra 42 til 49 som tilsvarer fra kr 541 800 til kr 617 300 pr. år.

Vikariatet gjelder fra 01.02.2018 til 31.01.2019.

Vi tilbyr

Godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
Kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper eller i eget velutstyrt trimrom.
Lønnstrinn 45-51, som tilsvarer fra kr 572 000 til kr 640 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap
Du må ha god kjennskap til plan- og bygningsloven
Du må ha meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Du må ha minimum 5 til 7 års arbeidserfaring
Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på at du har et godt juridisk skjønn og at du har evne til å forstå rollen som rådgiver i en politisk styrt organisasjon
Du må være effektiv, selvstendig og ha gode samarbeidsevner
Du må takle høyt tempo og komplekse oppgaver
Du må være strukturert og ryddig med god gjennomføringsevne
Vi ønsker en medarbeider med interesse og engasjement for utvikling av Oslo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.11.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Ressurssenteret
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler