To vikariater som prosjektarkitekt

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. Vi piloterer stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

De utlyste vikariatene inngår i enhet tett by øst.

Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, herunder følge opp eventuelle klager i byggesakene du har behandlet og delta i møter og forhåndskonferanser

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillingene. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

De to vikariatene gjelder fra mai og august 2021 og frem til mai og juli 2022.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 39-43 som tilsvarer fra kr 541 400 til kr 581 600 pr år

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet arkitekt eller annen utdanning relatert til byutvikling og byggverk
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransje, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende
 • Du må ha kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse
 • Du må ha god rolleforståelse og evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert, pragmatisk og har helhetsforståelse
 • Du er serviceinnstilt, positiv og omgjengelig
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er faglig engasjert
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler