Tollrevisor/spesialrevisor til Tollregion Sør-Norge

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.
Tollregion Sør-Norge omfatter Agder – fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud med Kristiansand som regiontollsted. Regionen betjener et allsidig næringsliv, samt sentrale havner, fergeterminaler og flyplasser med stor internasjonal trafikk. Regionen har om lag 200 ansatte.

Det er ledig inntil 2 faste heltidsstillinger som tollrevisorer/spesialrevisorer i tollregion Sør-Norge. 

Som tollrevisor/spesialrevisor hos oss jobber du i etterkontrollsekjonen i toll- og vareførselsavdelingen. Seksjonen har ansvaret for etterkontroll i regionen og har hovedansvaret for kontroll med avgitte opplysninger og etterlevelse av regelverket, i forbindelse med import og eksport av varer rettet mot virksomheter eller privatpersoner. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • etterkontroll / revisjon av toll- og avgiftspliktige næringsdrivende og private, ved import og eksport av varer
 • informasjonsarbeid mot næringslivet
 • undervisnings- og foredragsoppgaver innenfor eget fagområde både i og utenfor etaten

 

Kvalifikasjoner:

 • bestått fordypningsnivå ved Tolletatens kompetansesenter og tollrevisorutdanning eller fullført relevant utdanning på bachelornivå
 • kjennskap til og erfaring fra regnskapskontroll / revisjon
 • strukturert og med evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig
 • god kommunikasjonsevne
 • god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner, med evne til å skape et godt arbeidsmiljø

 

I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Vi tilbyr:

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • faglig samarbeid både internt i etaten og med eksterne aktører som for eksempel skatteetaten
 • fleksibel arbeidstid
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn etter Statens lønnsregulativ som tollrevisor/spesialrevisor, kr 462 000 - kr 499 600
 • dyktige kolleger i et inkluderende og godt arbeidsmiljø

 

Tolletaten er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.

 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg om reservasjonen ikke tas til følge.

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.

Arbeidssted vil være ved Sandefjord Lufthavn Torp eller Kristiansand regiontollsted.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Sten Bråten tlf. 33428290 / 907 37 327, eller avdelingsleder Børre Kvernland tlf.  38127360 / 905 71 934.

 

 

Søknadsfrist: 01.11.2017

Arbeidssted: Tollregion Sør-Norge

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Sten Bråten
Tlf: 90737327

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler