Trainee - 2 års engasjement i Bjørnevatn

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Stillingen som saksbehandler utlyses som en del av DIFI traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere
utdanning.

For den som ansettes i 2 årig traineeprogrammet, er det obligatorisk for trainee å delta i DIFI sitt medarbeiderutviklingsprogram. Mer informasjon på nettsiden: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/traineeprogrammet-i-staten/til-deg-som-onsker-bli-trainee 

Avdeling Bidrag og Tilbakebetaling har ca 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann.

 Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysningen om nedsatt funksjonsevne kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernsforordningen artikkel 13 og 14.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som Førstekonsulent (kode 1408), fra kr. 421.700 - kr. 472.000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er midlertidig 2 år, med mulighet til forlengelse 

 Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelorgradnivå fortrinnsvis fra økonomisk-, juridisk- eller samfunnsfaglig studieretning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • fordel med god skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • fordel med erfaring fra saksbehandling

For å bli vurdert til stillingen må du ha sendt inn en egenerklæring om at du er i
trainee­programmets målgruppe og har nedsatt funksjonsevne. Egenerklæringen
laster du opp som et fritekst-notat som du vedlegger den elektroniske søknaden. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • jobber selvstendig
 • strukturert og har evne til å jobbe på standardiserte måter
 • serviceorientert
 • løsningsorientert
 • omstillingsevne 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2019

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Helene Bertelsen
Tlf: 45033324

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler