Traineeprogrammet i staten: Vi søker en ny medarbeider til vårt HR-team!

HR-stillingen er en del av traineeprogrammet i staten, og er forbeholdt deg som er jobbsøkende og i tillegg har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Du må også ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole. For å bli vurdert til stillingen må du bekrefte at du er i målgruppen ved å krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i Webcruiter. 
Søkere med nedsatt funksjonsevne skal bekrefte at de har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller i arbeidsforholdet. Det forutsettes også at den nedsatte funksjonsevnen ikke er forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad. Søkere med hull i CV-en skal bekrefte at de på søknadstidspunktet har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to av de siste fem årene. Fraværet må ha vært ufrivillig.

Som del av traineeprogrammet vil den som ansettes automatisk delta i et obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram. Se mer informasjon om traineeprogrammet her: https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/traineeprogrammet-i-staten/til-deg-som-onsker-bli-ansatt-gjennom-traineeprogrammet

Stillingen har foreløpig varighet på 1 år.

Arbeidsoppgaver

Som vår nye kollega vil du kunne opparbeide deg bred kompetanse på HR- og HMS-området. Vi er et lite team på tre personer som jobber med HR fra A-Å, i tillegg til HMS og internkommunikasjon. Vi har for tiden behov for bistand på flere av våre arbeidsområder, og du vil blant annet bistå oss i arbeidet med:

 • saksbehandling på HR/HMS-området
 • rekruttering
 • oppdatering av personalhåndboken
 • høringer
 • kompetanseutvikling
 • rutiner for likestilling og mot diskriminering
 • intern kommunikasjon
 • planlegging av strategiseminar og avdelingsseminar
 • andre HR- og HMS-oppgaver ved behov 

I tillegg vil du ha ansvar som møtereferent i interne møter.

Noe reising på påregnes ifm. seminarer (kun innlands). 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen HR og HMS og/eller administrasjon
 • generelt god kjennskap til Officepakken
 • god fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • ansvarsbevisst
 • åpen for nye oppgaver

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • arbeidsplass i Oslo med moderne kontorlokaler
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som førstekonsulent eller rådgiver. Innplassering i stilling avhenger av kandidatens utdanning og kvalifikasjoner
 • årslønn i spenn fra kr 460 000 - 570 000,-. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens utdanning og kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 
 • tilrettelegging for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne

Vi gjør oppmerksom på at avkrysning for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

 

Spørsmål om stillingen: Kontaktpersoner; Alejandro Saldivar, avdelingsdirektør Styring og fellestjenester til.: 22 99 59 16 eller Ingrid Eline Stranna Tvetene, rådgiver HR tlf.: 22 99 59 09

 

Søknadsfrist: 05.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Statens jernbanetilsyn (SJT)

Kontaktperson:
Alejandro Saldivar, avdelingsdirektør Styring og fellestjenester
Tlf: 22 99 59 16

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler