Traineer

Om stillingene

Vi søker to dyktige og engasjerte medarbeidere med interesse for det arbeids- og velferdspolitiske fagområdet.

Vi har ledig to stillinger som førstekonsulent/rådgiver. Den ene stillingen er plassert i Pensjonsavdelingen og den andre stillingen er plassert Velferdspolitisk avdeling. Stillingene lyses ut gjennom traineeprogrammet i staten og har en varighet på 1,5  til  2 år.


Arbeidsområde

Pensjonsavdelingen

Stillingen vil bli innplassert i en av de fire seksjonene i avdelingen; budsjett- og etatsstyringsseksjonen, internasjonal og juridisk seksjon, pensjonsfaglig seksjon eller økonomi- og utredningsseksjonen. Du vil kunne få oppgaver innenfor hele avdelingens fagområde, herunder

 • arbeid med regelverksendringer knyttet til folketrygdens pensjonssystem og annet regelverkarbeid på avdelingens ansvarsområde
 • arbeid med enkeltsaker, henvendelser fra Stortinget mv. 
 • ev. oppgaver knyttet til etatsstyring av Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn

Utdanningsbakgrunn vil også ha betydning for hvilke arbeidsoppgaver du får.

Velferdspolitisk avdeling

Stillingen vil bli innplassert i en av de tre seksjonene i avdelingen; seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv, seksjon for uføreytelser og internasjonale saker, eller seksjon for arbeidsavklaringspenger og sosiale tjenester. Du vil kunne få oppgaver innenfor hele avdelingens fagområde, herunder

 • arbeid med regelverksendringer knyttet til de helserelaterte ytelsene i folketrygdloven og sosialtjenesteloven
 • arbeid med enkeltsaker, henvendelser fra Stortinget mv. 

Utdanningsbakgrunn vil også ha betydning for hvilke arbeidsoppgaver du får.


Hvem ser vi etter?

Du 

 • har en mastergrad, fortrinnsvis innen statsvitenskap, juss eller økonomi
 • har interesse for arbeids- og velferdsområdet
 • har gjerne relevant erfaring, men det er ikke et krav
 • har interesse for å arbeide i skjringspunktet mellom fag og politikk
 • uttrykker deg klart og presist både skriftlig og muntlig 
 • har gode samarbeidsevner
 • jobber strukturert og selvstendig

Nyutdannede og årets kandidater er velkomne til å søke. For å tiltre i stillingen forutsettes det at du har fullført mastergraden.

Karakterer kan vektlegges.


Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du får mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
 • Du vil få nærhet til politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Nøyaktig hvor mye du får i lønn avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom kr 480 000−600 000.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Stillingene lyses ut gjennom traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull CV-en og høyere utdanning. Du finner mer informasjon om innholdet i programmet og hvem som kan søke her.
 • For å bli ansatt i stillingene må du høyere utdannelse og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg om du trenger det.
 • Vi gjør oppmerksom på at ansettelser gjennom traineeprogrammet brukes til anonymisert statistikk i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.
 • Arbeidsspråket er norsk.
 • For å ivareta samfunnsansvaret vårt og bidra til å bekjempe covid 19, følger departementet til envher tid de nasjonale helsemyndighetenes råd ved gjennomføring av intervjuer. 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Vibeke Trålim i Velferdspolitisk avdeling på tlf.477 13 181, eller avdelingsdirektør Solgunn Tverfjell i Pensjonsavdelinge på tlf. 936 92 730.


Søknadsfrist: 30.04.2021

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler