Traineer - Åpen søknad til Trøndelag fylkeskommune

Kan du noe som vi har bruk for?

Trøndelag fylkeskommune har opprettet to nye trainee-stillinger øremerket for personer med varig nedsatt funksjonsevne, hull i CV eller med førstegenerasjons innvandrerbakgrunn. Trainee-perioden er fra september 2022 og to år fremover.

Trøndelag fylkeskommune har blant annet 30 videregående skoler og en fylkesadministrasjon som gir gode muligheter for et 2-årig trainee-løp. Hos oss kan du få spennende oppgaver innenfor flere fagfelt for eksempel; IKT, arkiv, biblioteket, HR, undervisning eller økonomi og regnskap.

Her er mulighetene mange, og kan du noe som du tror vi har bruk for ønsker vi din søknad.   

Eksempler på oppgaver du kan få og kvalifikasjoner vi ser etter:
 • Trainee ved eksamenskontoret kan få oppgaver knyttet til arbeidet med privatisteksamen. Samfunnsfaglig bachelorgrad kan for eksempel være gunstig i dette tilfellet. Oppgavene krever at du har sans for orden.
 • Trainee ved arkivet kan få oppgaver med digitalisering av arbeidsprosesser, registrerings- og kontrolloppgaver eller utviklingsoppgaver i saks- og arkivsystemet 360. 
  Vi ser ikke bare etter personer med arkivutdanning, men det er en fordel om du har erfaring med 360 eller prosjekt- og prosessledelse. Vi hører også gjerne fra deg som kan litt om tjenestedesign, programmering eller robotisering.
 • Trainee ved en videregående skole kan få merkantile oppgaver innenfor lønn og regnskap, kontor eller HR-støtte , utviklingsoppgaver med skolens nettside/SoMe, Visma InSchool eller ved skolens bibliotek mm. Det er også et ønske om å komme i kontakt med personer med noe undervisningskompetanse og miljøarbeid i fagkretsen som kan bidra inn i en klasse med utenlandske elever.  
 • Trainee ved seksjon IKT kan inngå i drift av fylkeskommunens IKT- kjerneinfrastruktur, slik som datasenter, skyløsninger og nettverk. Forvaltning av Microsoft Office 365, Microsoft Azure og Microsoft sine sikkerhetsløsninger. En vil også inngå i IKT-seksjonens 2. linje for support.
  Søker må ha grunnleggende kompetanse innenfor IKT-drift og forvaltning av digitale løsninger, i tillegg til et brennende engasjement og interesse for fagfeltet IKT.

Kvalifikasjoner

 • du har en relevant bachelorgrad
 • du har noe av den kompetansen vi etterspør
 • du bidrar til mangfold i TRFK

Personlige egenskaper

du har gode samarbeidsevner

du er grundig og jobber systematisk

du er samvittighetsfull 

du er lærevillig og har godt humør

Vi tilbyr

Trøndelag fylkeskommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn, og i disse stillingen  trenger vi noen som tilhører underrepresenterte grupper i arbeidsstokken til fylkeskommunen. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV eller innvandrerbakgrunn til å søke. Vi strekker oss langt for å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg (det gjelder også dersom du har behov for redusert stilling). 

Stillingene tilknyttes den regionale trainee-ordningen Intro Trainee, der du får individuell coaching, og delta på både faglige og sosiale samlinger sammen andre traineer

Les mer om Intro Trainee på: https://introtrainee.no

Arbeidssted er enten Trondheim eller Steinkjer, eller på en av våre videregående skoler i Trøndelag. Vi er opptatt av å finne en god match mellom våre behov og traineens kompetanse.

Kontaktinfo: Karin Bratberg, HR seniorrådgiver tlf.: 41568724 eller Marit Moldjord, HR seniorrådgiver  99259037

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere. 

Søknadsfrist: 27.05.2022

Arbeidssted: Trøndelag

Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson:
Karin Bratberg, HR seniorrådgiver
Tlf: 41568724

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler